İstanbul'da 399 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Değirmen bld - Silivri - İstanbul
1928 K: Germiyan
■ Fevzipaşa adı da kullanılır. SN
  Gümüşyaka bld - Silivri (Marmaraereğlisi bucağı) - İstanbul
1890 Kiep: Eskiereğli [ Yun hêrakleía "Herakles (öz.) yeri" ]
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Patriyot ve kismen Pomak yerlesimi. Manav
  Büyükçavuşlu bld - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1909 UK: Büyükçavuşlu
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi. Kars Digor köylerinden buraya göç eden Redkan Kürtlerinin nüfusu, ikiyüzün üzerindedir. Mar(d)astan
  Çanta bld - Silivri - İstanbul
1890 Kiep: Çanta
  Yolçatı köy - Silivri - İstanbul
1928 K: Gelevri [ Yun ]
1890 Kiep: Kalivri
Ark TİB 12.421: Kalabría
  Seymen köy - Silivri - İstanbul
1928 K: Cüce Sekban [ Tr sekban/seymen "bir tür taşra askeri" ]
1890 Kiep: Küçük Seymen
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Binkılıç bld - Çatalca - İstanbul
1909 UK: Istranca [ Bul stranitsa ]
Y1905 Im: Strantza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ [ Bul Странджа Strandža ] 1960'da bugunkü ismi verildi. Manav
  Büyükkılıçlı köy - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
Y1892 BSt: Büyükkılıçlı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Aydınlar köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Alaton [ Yun alatôn "tuzcular" ]
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Küçüksinekli köy - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
■ Büyüksinekli köyü, Balkan savaslari öncesi Varna ve Ruse'den gelen muhacirlerce kuruldu. Manav
  Alipaşa köy - Silivri - İstanbul
1928 K: Alipaşa
1890 Kiep: Yapaca
■ Eski Yapağca köyü 1946'dan sonra Alipaşa köyüne katıldı. SN
  Fener köy - Silivri - İstanbul
1928 K: Fener
Y1874 BSt: Fanári [ Yun "fener" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Silivri ilçe - Silivri - İstanbul
Ark Her, Str: Sêlymbría
■ Strabon'a göre isimdeki +bria sözcüğü Trak dilinde `şehir` demektir. Bkz. Yolçatı (Kalabria) SN
  Kurfallı köy - Silivri (Sinekli bucağı) - İstanbul
1928 K: Kurfallı
Y1874 BSt: Kúrfaloi
Ark TİB 12.421.: Kainophroúrion [ Yun "yenihisar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 275 yılında imparator Aurelianus bu köyde bir suikaste kurban gitti. Bizanslı tarihçi Kedrenos (11. yy) Kenophlôrion yazımını kullanır. SN
■ Bugün Patriyot ve Rumeli göçmeni yerleşimi. Manav
  Gümüşpınar köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Gümüşpınar
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1886'da bugün Bulgaristan Tărgovište'ye bagli Opaka ilçesi ve civar köylerinden toplanan muhacirler yerlesti. Manav
  Yalıköy köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 K: Podima
Y1907 BSt: Askós n.d. Pódima [ Yun pódêma "ayak basma yeri, ayaklık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 850 Rum nüfus ve Zoodoxos Pigi kilisesi vardı. ■ 31.12.1955'ten itibaren Yalıköy adı verildi. SN
  Karamandere köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 K: Karamandere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akören köy - Silivri - İstanbul
1928 K: Ağviran
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Eski ismi: Avren. Pomak ve Gacal yerlesimi. Manav
  Kavaklı bld - Silivri - İstanbul
1946 MYK: Fete
1890 Kiep: Delenes n.d. Petoxori [ Yun ]
  Kavaklı mah - Büyükçekmece - İstanbul
1928 K: Gardan
Y1873 BSt: Gardás
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  İhsaniye köy - Çatalca - İstanbul
1890, 1928 Kiep, K: Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
  Kadıköy köy - Silivri - İstanbul
1890 Kiep: Kadıköy
  Selimpaşa bld - Silivri - İstanbul
1928 K: Bigados
Y1874 BSt: Epivátes [ Yun "yolcular" ]
Byz TİB 12.350ff.: Epibátai [ Yun "yolcular" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Selanik yakınındaki Neoi Ebivátes mahallesi bu köyden göçenlerce kuruldu. SN
■ Gündelik dilde Rumlar Πλιβάτες (plivates) veya Πιβάτος (pivatos) olarak söylüyorlardı; ikincisinden Türkçeleşmiştir. Tankut Beygu
  Kabakça köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Kabakça
1890 Kiep: Kabaağaç
Gacal yerleşimi
  Karacaköy bld - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
Y1905 Im: Karacaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum nüfusun Selânikteki Dorkada köyüne yerleştiği bildirildi. Manav
  Belgrat köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909 UK: Belgrad
Y1907 BSt: Belgradáki [ Yun "Belgradçık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 16. yy'da Sırbistan'daki Belgrad göçmenleri iskân edildiği için Belgratçık adını aldı. Sırpça olan isim `akşehir` demektir. SN
  Elbasan köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Albasan
Y1873 BSt: Elbasan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Patriyot yerleşimi. Rumca konuşulur. Manav
  Celaliye bld - Silivri - İstanbul
1890 Kiep: Kasteros
Y1874 BSt: Heksásteron [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ovayenice köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Yenice
  Akalan köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Akalan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gökçeali köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Gökçeali
■ 20. yy başında Rum/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Başak köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928, 1946 K, MYK: Sivas
  Kâmiloba mah Kumburgaz - Büyükçekmece - İstanbul
1928 K: Celaliye
1928 K: Şatıroz
Byz: Heksastérion [ Yun ]
  Çakıl köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Çakıl
  Kumburgaz bld - Büyükçekmece - İstanbul
1890 Kiep: Kumburgaz
Y1674: Konomio
Byz TİB 12.551-552: Oikonomeíon [ Yun Oikonomíu Pyrgos "defterdar kulesi" ]
■ 1675'te İngiliz seyyah John Covel köyün yerel Rumca adını Konomio şeklinde verir. Eğer doğru ise 1334, 1367 ve 1384 tarihli Bizans belgelerinde anılan Oikonomeíon ile aynı yer olmalıdır. Kumburgaz adı `Konom/Kunum burgaz`dan türemiş olabilir. 1384'ten kısa bir süre önce burada bir savunma kulesi (pyrgos, burgaz) inşa edilmiştir. SN
  Subaşı köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Subaşı
  Çamlıköy mv - Çatalca - İstanbul
1909 UK: Kastro [ Yun "kale" ]
  Oklalı köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Oklalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Örencik köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Tarfa [ Tr Tahırfağı "Tahir fakih" ]
Osm: Tahirfakı
  Dağyenice köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Dağyenice
1909 UK: Yeniköy
■ 15. asirda Sivas'a bagli Bedirli nahiyesinden 17 hanenin Fatma Hanim Ciftligine iskan edildigi söylenir. 93 harbi sonrasi Bulgaristan muhacirleri de köye iskan edildi. Manav
  Muratbey bld - Çatalca - İstanbul
1928 K: Muratbey
1890 Kiep: Papazburgaz
■ Kısmen Pomak yerleşimi
  Kestanelik köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Kestanelik
1890 Kiep: Kestenik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Celep köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909 UK: Celep
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İzzettin mah - Çatalca - İstanbul
1909 UK: İzzeddin
1890 Kiep: Ezetin
  Yazlık köy - Çatalca - İstanbul
1909 UK: Lazari
Y1907 BSt: Lazaroxôri [ Yun "Lazaros (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Güzelce mah - Büyükçekmece - İstanbul
1946 MYK: Çöplüce
1890 Kiep: Çaplacıköy
■ Yunanca kaynaklarda Damokráneia ve Panagía adları kullanılır. SN
  Örcünlü köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Örcünlü
1890 Kiep: Urcunu
  Bahşayiş köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Bahşayiş [ Tr "ihsan" ]
  Tepecik bld - Büyükçekmece - İstanbul
1928 K: Playa
Y1873 BSt: Plágia [ Yun "yamaç" ]
■ Boyova köyü( bugünkü Kastanoto)'dan Tepecik'e yerleşenler Pomak değildir. Karagöz yürükleri veya Atçekenler olarak bilinirler. oktay
■ Kavala'nın 50 km kuzeybatı istikâmetinde bulunan Boyova köyünden (Kastanoto) gelen mübâdil iskân edildi. Kastanotoda türkofon Samsunlu Rum Ortodoks iskân edilmiştir. Manav
  Nakkaş köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Nakaşköy
Byz TİB 12.349-350: Ennakósia [ Yun "dokuzyüz" ]
■ Yunanca adı 6. yy'dan itibaren Ennakósia veya Hennakósia olarak kaydedilmiştir. Türkçe adın bundan uyarlanmış olduğuna hükmedilebilir. SN
  Mimarsinan bld - Büyükçekmece - İstanbul
1928 K: Kalikratiya
Byz TİB 12.424: Kallikráteia [ Yun "güzelhisar" ]
  Kızılcaali köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Kızılcaali
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN
  Büyükçekmece ilçe - Büyükçekmece - İstanbul
Yun: Mega Zeûgma [ Yun "büyük köprü" ]
1500: Çekme-i kebir [ Tr "büyük çekme" ]
Byz Kom: Áthyras
■ Çekmece adı, `halatla çekilen nakliye teknesi` anlamındadır. Köprünün olmadığı bir dönemde gölün ağzında karayolu ulaşımı bu şekilde sağlanmaktaydı. SN
  Gürpınar bld - Beylikdüzü (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
1890, 1946 Kiep, MYK: Anarşa
Yun TİB 12.249 ve 269.: Anô Arsoú/Aresoú [ Yun "yukarı beğendik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 20. asir basinda Rum ve Gacal yerlesimi. 1924 öncesi 950 Rum nüfusu vardi. Yunanistan'dan Patriyot, Arnavut ve Pomak göçmenler iskân edildi. Manav
  Hastane bld - Çatalca (Boyalık bucağı) - İstanbul
1928, 2015 K: Hadımköy [ Tr "hizmetkâr köyü" ]
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Hadımköy olan adı yakın tarihte `Hastane` olarak düzeltildi. SN
  Dursun köy - Arnavutköy - İstanbul
1890 Kiep: Tursun
  Hoşdere köy - Çatalca (Boyalık bucağı) - İstanbul
1954 RG: Bojdar
1928, 1946 K, MYK: Bacdar [ Tr bacdar "gümrükçü" ]
  Kıraç mah Esenyurt - Büyükçekmece - İstanbul
1890, 1928 Kiep, K: Kalyos [ Yun ]
  Durusu bld - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1928 K: Terkos
Byz TİB 12.329 ff.: Derkos
Ark: Delkos
■ Delkos adı 2. yy'da Athenaeus'un Deipnosophistai'sinde, Derkos 7. yy'da kaydedilmiştir. SN
  Esenyurt ilçe - Esenyurt (Büyükçekmece bucağı) - İstanbul
1946 MYK: Ekşinoz
1890 Kiep: Ksenos [ Yun "yabancı" ]
■ Adını `Eşkinozgiller adlı bir aileden` aldığı söylentisi hayal mahsulüdür. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Gülhane mah - Fatih - İstanbul
Eski adı: Acropolis


Grafik harita göster     haritada ara : km