İspir'de 103 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Mescitli köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Vartinik
E1900 HSH: Vartenik [ Erm "güllük" ]
  Yeşiltepe köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Meydanlı mah Maden-Köprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Gaxanıs [ Erm gağants "fındıklı/meşeli" ]
  Kırık köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Kırık
Erm: Grag [ Erm "yangınyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Soğuksu köy - İspir - Erzurum
1928 K: Vahnas [ Erm Vahnats "Vahan'lar (öz.)" ]
  Akgüney köy - İspir - Erzurum
1835, 1946 MYK: Pokısor [ Erm pokrtsor "küçükdere" ]
  Başçeşme köy - İspir - Erzurum
1928 K: Dişans [ Erm ]
  İyidere köy - İspir - Erzurum
1928 K: Karakafur
E1900 HSH: Karagâvur [ Tr ]
  Çamlımağara mah Madenköprübaşı - İspir (Pazaryolu bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Kilens
  Yenimahalle mah Madenköprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Kop
  Ulubel köy - İspir - Erzurum
1928 K: Dişasor
E1900 Epr II.42: Tışatsor [ Erm "çenedere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında 20. yy başında kısmen harap durumda olan S. Ohannes manastırı vardı. SN
  Kirazlı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Mitens [ Erm ]
  Avcı köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1835, 1928 K: Avcı
  Bademli köy - İspir - Erzurum
1928 K: Nişanut
1642 Ava: Nişanud [ Erm nışenud "bademli" ]
  Ulutaş köy - İspir - Erzurum
1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
  Çayırözü köy - İspir - Erzurum
1928 K: Çapens
1846: Çabants [ Erm ]
■ Koch 1846: Tschabants [Çabants]. (Karl Koch, Reise im pontischen Gebirge und türkischen Armenien) Taner A.
  Özlüce köy - İspir - Erzurum
1928 K: Naxizer
E1900 HSH: Naxındzir [ Erm nax "ön" ]
  Petekli köy - İspir - Erzurum
1928 K: Karsor [ Erm k'artsor "taşdere" ]
  Mülk köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Mülk [ Tr ]
  Güney köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Hoka
1920 UK: Xoga
  Moryayla köy - İspir - Erzurum
1928 K: Madur [ Erm madur' "küçük kilise, şapel" ]
  YukarıÖzbağ mah İspir - İspir - Erzurum
Eski adı: Masens
E1900 HSH: Matsutsants [ Erm "Matsuts'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köprüköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Xortik
E1900 HSH: Xartig [ Erm ]
  Aşağıözbağ mah İspir - İspir - Erzurum
1928 K: Kan
  Alacabük köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
E1900 HSH: Koşmaşad [ Erm ]
1835, 1928 K: Koşmuşat
  Başköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Tapsor
E1900 HSH: Daptsor [ Erm "yassıdere" ]
  Akpınar köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642, 1928 Ava, K, K: Ağpınar [ Tr ]
  Zeyrek köy - İspir - Erzurum
1928 K: Zeğrek
  AşağıFındıklı köy - İspir - Erzurum
1642 Ava: Tarpuni süfla [ Erm tarpıni "demirci" ]
  Gaziler mah İspir - İspir - Erzurum
1928 K: Kızılimaret
  Akseki köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1896, 1928 K: Akseki
  Çiçekli mah İspir - İspir - Erzurum
1928 K: Şikınos [ Erm ]
  İspir ilçe - İspir - Erzurum
E390 Pav: Sper (idari bölge)
Ark Str: Hyspirátis (idari bölge)
Ark Xe: Saspeiroi/Saspeiritês (kavim)
■ Kavim ve bölge adı olarak antik çağdan itibaren kaydedilmiştir. Van Başkale'deki İspiriz Dağının da aynı kavimden adlandırılmış olması mümkündür. *Sa-spir-eti sözcük yapısı Gürcüce veya onunla akraba bir dili düşündürür. SN
■ © 02.04.1802 İspir derebeyi Memi oğlu şaki Hüseyin ile Bayburd'da yapılan çarpışmalarda alınan esirlerin ve kesilen sergerde başlarının gönderildiğine dair. © »»» 21.05.1805 Bir kaç defa Erzurum'u basan eşkiyadan eski İspir voyvodası Memo oğlu Hüseyin'i Of kazasından Hozooğlu Hüseyin para ile kandırarak başı kesildiğine bu işde yararlılığı görülen Bayburd voyvodası Paşazade Sadullah Bey'in kapıcıbaşılık rütbesiyle taltifine dair. deyar heyran
  ? mz - İspir - Erzurum
E1900 Epr: Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  YukarıFındıklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Yukarı Tarpuni [ Erm tarpni "demirci" ]
  Cücebağı mz - İspir - Erzurum
E1776 Mh: Çiçabağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cücebağı mahallesinde 10 veya 11. yy'da inşa edildiği sanılan bir kilise bulunur. Taner A.
  Düzköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Cenker
  Cankurtaran köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kayser
  Demirkaya köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kaçikonıs [ Erm ]
  Taşbaşı köy - İspir - Erzurum
1946 MYK: Danzuduşehirdere
1928 K: Danzut Şehirdere [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Çatakkaya köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Çinaçur
E1900 HSH: Tsıgnaçur [ Erm "balıklıdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Başpınar köy - İspir - Erzurum
1928 K: Sithank
E1900 HSH: Sitahank [ Erm tsitahank ձիթահանք "yağ madeni?" ]
  Güllübağ mah İspir - İspir - Erzurum
1928 K: Varkor
E1900 HSH: Varkur [ Erm var "aşağı" ]
  Kavaklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kanıs
E1900 HSH: Kants [ Erm "define" ]
  Kümetaş köy - İspir - Erzurum
1928 K: Karonıs [ Erm ]
  İncesu köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: İncesu
E1900 Epr: Porig [ Erm փորիկ "çukurca" ]
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından Ermeniler yaşamaktaydı. Ancak 1828 Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya'ya gitti. Bir zaman köy boş kaldı. 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür. Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lisanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır. Adem
  Yeşilyurt köy - İspir - Erzurum
1928 K: Axpürik
E1900 HSH: Ağpürig [ Erm "pınarcık" ]
  Halilpaşa köy - İspir - Erzurum
1928 K: Abcirens [ Erm ]
  Yedigöze köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kerab
E1900 HSH: Karap [ Erm ]
  Ortaköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kıranıs
E1900: Kırants [ Erm ]
  Bostancı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Zirens [ Erm ]
  Ortaören köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Ortaviran [ Tr ]
Hemşinli yerleşimi
  Öztoprak köy - İspir - Erzurum
1928 K: Muxşén
E1900 HSH: Moğoşen [ Erm ]
  Bahçeli köy - İspir - Erzurum
1928 K: Çırkini [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pınarlı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Akındos [ Erm ]
  Yıldıztepe köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Xotar
E1900 HSH: Xıjtar [ Erm "sel aldı?" ]
  Aktaş köy - İspir - Erzurum
1642, 1928 Ava, K, K: Xapuşkens [ Erm xapışgents "Habeşler" ]
  Sandıklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Şehirdere Dap [ Erm dap' "düzlük" ]
  Yağlı köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Yağlı
Hemşinli yerleşimi
  Değirmenli köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kalgonıs
E1900: Kalgonts [ Erm ]
  ? mz - İspir - Erzurum
1920 UK: Kağents
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Armutlu köy - İspir - Erzurum
1835, 1928 K: Koblat [ Gürc Koplati (კოპლატი) ]
  Gündoğdu köy - İspir - Erzurum
1928 K: Dangisi
E1900 HSH: Dangés [ Erm gés "yarım" ]
  Tekpınar köy - İspir - Erzurum
1928 K: Dizansi [ Erm t'zants "incirli" ]
  Aksu köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Salaçor
1642 Ava: Salaçur [ Erm salaçur "kayraksuyu" ]
  Koçköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kenasor
E1900 HSH: Keğnatsor [ Erm "köydere" ]
  Numanpaşa köy - İspir - Erzurum
1878: Hişen
E1900 HSH: Hişénts [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Irmak köy - İspir - Erzurum
1928 K: Koşkisor [ Erm ]
  Tepecik köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kurdikans [ Erm+Kürd kurdikants "Kurdikanlar" ]
  Duruköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kompor [ Erm komp'or "ağılçukuru" ]
  Çakmaklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Koğuns/Koğons
E1900 HSH: Koğonts [ Erm "haramiler" ]
  Çamlıkaya bld - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1900 HSH, K: Hunut [ Erm hunud "kızılcıklı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm huyn հոյն `kızılcık` sözcüğünden հունուտ `kızılcıklı`. SN
  Düztepe mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1946 MYK: Dap [ Erm dap' "düz" ]
  Sırakonaklar köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Hodiçor
1928 K: Xodiçur [ Erm xodiçur "otlaksuyu?" ]
E1776, E1902 Mh, Epr II197-200: Xodrçur/Xodorçur [ Erm xodorçur "büklümsu? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Ardıçlı köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Zakos
1896: Zagos [ Erm dzagots "delikli" ]
  Yavuzlar mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1928 K: Garmırik
E1776, E1902 Mh, Epr II.332: Garmirk [ Erm "kızılca?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda İspir yöresinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. Surp Hovsep ve Meryemana adında iki kilisesi ve 580 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Karakale köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Moxurkud
E1776 Mh: Moxraguyd [ Erm "kültepe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Muş'lu Boğos Vartabed Meheryan'ın 1776 tarihine ait anılarında Moxraguyd köyünün Ermeni kilisesinde yapılan bir ayin anlatılır. 19. yy sonunda 350 civarında Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  Ahlatlı köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Danzudifisirik
1928 K: Danzut Fısırık [ Erm dantsud "armutlu" ]
Hemşinli yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km