yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
İspir'de 102 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Mescitli köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
  Yeşiltepe köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Persor [ Erm pert tsor "kaledere" ]
  Meydanlı mah Maden-Köprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Gaxanis [ Erm gağants "meşeler" ]
  Kırık köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Kırık
Erm: Grag [ Erm "yangınyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Soğuksu köy - İspir - Erzurum
1928 K: Vahnas [ Erm Vahnats "Vahan'lar (öz.)" ]
  Akgüney köy - İspir - Erzurum
1946 MYK: Pokısor [ Erm pokrtsor "küçükdere" ]
  Başçeşme köy - İspir - Erzurum
1928 K: Dişans [ Erm ]
  İyidere köy - İspir - Erzurum
1928 K: Karakafur
  Çamlımağara mah Madenköprübaşı - İspir (Pazaryolu bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Kilens
  Yenimahalle mah Madenköprübaşı - İspir - Erzurum
Eski adı: Kop
  Ulubel köy - İspir - Erzurum
1928 K: Dişasor
E1902 Epr II.42: T'şatsor [ Erm "çenedere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kirazlı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Mitens [ Erm ]
  Bademli köy - İspir - Erzurum
1928 K: Nişanut [ Erm nşanud "bademli" ]
  Ulutaş köy - İspir - Erzurum
1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
  Çayırözü köy - İspir - Erzurum
1928 K: Çapens [ Erm ]
1846: Çabants
■ Koch 1846: Tschabants [Çabants]. (Koch, Karl, Reise im pontischen Gebirge und türkischen Armenien (Wanderungen im Oriente während der Jahre 1843 und 1844, Bd:II), Weimar 1846.) Taner A.
  Özlüce köy - İspir - Erzurum
1928 K: Naxizer
  Petekli köy - İspir - Erzurum
1928 K: Karsor [ Erm k'artsor "taşdere" ]
  Moryayla köy - İspir - Erzurum
1928 K: Madur [ Erm madur' "küçük kilise, şapel" ]
  YukarıÖzbağ mah İspir - İspir - Erzurum
Eski adı: Masens/Maşkens [ Erm mayusants ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köprüköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Xortik [ Erm xortig "hendek" ]
  Aşağıözbağ mah İspir - İspir - Erzurum
1928 K: Kan
  Kaynakbaşı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Xantek [ Erm "hendek" ]
  Başköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Tapsor [ Erm dap'tsor "yassıdere" ]
  Zeyrek köy - İspir - Erzurum
1928 K: Zeğrek
  AşağıFındıklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Aşağı Tarpuni [ Erm tarpni "demirci" ]
  Gaziler mah İspir - İspir - Erzurum
1928 K: Kızılimaret
  Çiçekli mah İspir - İspir - Erzurum
1928 K: Şikınos [ Erm ]
  İspir ilçe - İspir - Erzurum
E390 Pav 227: Sper (idari bölge)
Y17 Str: Hyspirátis (idari bölge)
Y399- Xe: Saspeiroi/Saspeiritês (kavim)
■ Kavim ve bölge adı olarak antik çağdan itibaren kaydedilmiştir. Van Başkale'deki İspiriz Dağının da aynı kavimden adlandırılmış olması mümkündür. *Sa-spir-eti sözcük yapısı Gürcüce veya onunla akraba bir dili düşündürür. SN
■ © 02.04.1802 İspir derebeyi Memi oğlu şaki Hüseyin ile Bayburd'da yapılan çarpışmalarda alınan esirlerin ve kesilen sergerde başlarının gönderildiğine dair. © »»» 21.05.1805 Bir kaç defa Erzurum'u basan eşkiyadan eski İspir voyvodası Memo oğlu Hüseyin'i Of kazasından Hozooğlu Hüseyin para ile kandırarak başı kesildiğine bu işde yararlılığı görülen Bayburd voyvodası Paşazade Sadullah Bey'in kapıcıbaşılık rütbesiyle taltifine dair. deyar heyran
■ İlçe Türk ve Hemşinli nüfus'tan oluşmaktadır. Türk
  ? mz - İspir - Erzurum
Erm: Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  YukarıFındıklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Yukarı Tarpuni [ Erm tarpni "demirci" ]
  ? mz - İspir - Erzurum
E1776 Mh: Çiçabağ
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ bugünkü adı Cücebağı. Sırakonaklar (Hodiçur) köyünün mahallesi. Cücebağı mahallesinde 10 veya 11. yy'da inşa edildiği sanılan bir kilise bulunur. Taner A.
  Düzköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Cenker
  Cankurtaran köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kayser
  Demirkaya köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kaçikonıs [ Erm ]
  Taşbaşı köy - İspir - Erzurum
1946 MYK: Danzuduşehirdere
1928 K: Danzut Şehirdere [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Çatakkaya köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Çinaçur [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Başpınar köy - İspir - Erzurum
1928 K: Sithank [ Erm Tsit'ahank' "zeytinyağcılar" ]
  Güllübağ mah İspir - İspir - Erzurum
1928 K: Varkor [ Erm ]
  Kavaklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kanis
  Kümetaş köy - İspir - Erzurum
1928 K: Karonıs [ Erm ]
  İncesu köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: İncesu
E1902 Epr: Porig [ Erm p'orig "çukurca, vadicik" ]
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından ermeniler yaşamaktaydı.. Ancak Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya ' ya gitti . Bir zaman köy boş kaldı . 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin,Of , ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür.Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lsanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır Adem
  Yeşilyurt köy - İspir - Erzurum
1928 K: Axpürik [ Erm ağprig "pınarcık" ]
  Halilpaşa köy - İspir - Erzurum
1928 K: Abcirens [ Erm ]
  Yedigöze köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kerab [ Erm ]
  Ortaköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kıranıs
E1902: K'rants [ Erm ]
  Bostancı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Zirens [ Erm dzirank' "kayısılı?" ]
  Ortaören köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Ortaviran
■ Hemşinli Yerleşimi Türk
  Öztoprak köy - İspir - Erzurum
1928 K: Muxşén [ Erm muxşén "dumanköy" ]
  Bahçeli köy - İspir - Erzurum
1928 K: Çırkini [ Erm ]
  Pınarlı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Akındos [ Erm ]
  Aktaş köy - İspir - Erzurum
1928 K: Xapuşkens [ Erm xapşgents "Habeşler" ]
  Sandıklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Şehirdere Dap [ Erm dap' "düzlük" ]
  Yağlı köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: Yağlı
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Değirmenli köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kalgonıs
E1902: Kalgonts [ Erm ]
  Armutlu köy - İspir - Erzurum
1928 K: Koblat
■ ■ Gürcüce: Koplati (კოპლატი). GEO
  Tekpınar köy - İspir - Erzurum
1928 K: Dizansi [ Erm t'zants "incirli" ]
  Aksu köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Salaçur [ Erm salaçur "kayraksuyu" ]
  Koçköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kenasor [ Erm ]
  Numanpaşa köy - İspir - Erzurum
1878: Hişen
Erm: Hişén
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Irmak köy - İspir - Erzurum
1928 K: Koşkisor [ Erm ]
  Tepecik köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kurdikans [ Erm+Kürd kurdikans "Kurdikanlar (aş.)" ]
  Duruköy köy - İspir - Erzurum
1928 K: Kompor [ Erm komp'or "ağılçukuru" ]
  Çakmaklı köy - İspir - Erzurum
1928 K: Koğuns/Koğons [ Erm koğonts "haramiler" ]
  Çamlıkaya bld - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Hunut [ Erm hunud "kızılcıklı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Erm huyn հոյն `kızılcık` sözcüğünden հունուտ `kızılcıklı`. SN
  Düztepe mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1946 MYK: Dap [ Erm dap' "düz" ]
  Sırakonaklar köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Hodiçor
1928 K: Xodiçur [ Erm xodiçur "otlaksuyu?" ]
E1776, E1902 Mh, Epr II197-200: Xodrçur/Xodorçur [ Erm xodorçur "büklümsu? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Ardıçlı köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Zakos [ Erm dzagots "delikli" ]
  Yavuzlar mah Çamlıkaya - İspir - Erzurum
1928 K: Garmirik
E1776, E1902 Mh, Epr II.332: Garmirk' [ Erm "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni Katolik yerleşimi.
■ 19. yy sonunda İspir yöresinin en önemli Ermeni yerleşimi idi. Surp Hovsep ve Meryemana adında iki kilisesi ve 580 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Karakale köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Moxurkud
E1776 Mh: Moxraguyd [ Erm "kültepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Muş'lu Boğos Vartabed Meheryan'ın 1776 tarihine ait anılarında Moxraguyd köyünün Ermeni kilisesinde yapılan bir ayin anlatılır. 19. yy sonunda 350 civarında Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  Devedağı köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Mezrei Fısırık
■ Köyün çoğu Türk olmasına karşın Hemşinli sülaleler de bulunmaktadır. metonio
  Ahlatlı köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Danzudifisirik
1928 K: Danzut Fısırık [ Erm dantsud "armutlu" ]
■  bu köy, Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesinden göç edenlerin Hemşinliler kurulmuştur. Türk
  Geçitağzı köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Kodreşén
E1902 Epr: Godraşén [ Erm "kırıkköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 432 Ermeni ve az sayıda Türk nüfusu ile iki kilisesi vardı. SN
■ ■ Gürcüce: Godraşeni (გოდრაშენი) - sepetçiköy. GEO
Grafik harita göster     haritada ara : km