İmranlı'da 103 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Dereköy mah - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Yeniköy mah - İmranlı - Sivas
■ Sünni Türk yerleşimi (Kars muhaciri) metonio
  Eskikeşlik köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Türkkeşlik köy - İmranlı - Sivas
■ Sünni Türk yerleşimi (Kars muhaciri) metonio
  Çandır köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Yazılı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Kürt Kömüşlük [ Tr kömüş "su sığırı" ]
Alevi yerleşimi
  Kapıkaya köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
■ Koçgiriler dışında Reşi aşiretinden insanların da bulunduğu bir Alevi köyüdür. metonio
  Başlıca köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Pirikan [ Kürd "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Maden köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ © 18.01.1865 Beydağı Ekradı'ndan Maden Deresi'nde meskun Şado'nun oğlu Alişir, Yahçıbeyoğlu Merho ve diğer Alişiroğlu Ali isimli şahıslar Veyseloğlu Bekir'in eşyasını gasbetmiş olduklarından... deyar heyran
■ Koçgiri aşiretinin İmranlı ilçesindeki yoğun dış göçe rağmen en kalabalık yerleşimlerinden biridir. metonio
  Beğendik köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Yazı Hacey
Alevi yerleşimi
  Becek köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Yenikent köy - İmranlı - Sivas
1928, 1968: Kılıçlar
Alevi yerleşimi
  Uzuntemur köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Kavalcık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Köndül
Alevi yerleşimi
  Karaboğaz köy - İmranlı - Sivas
E1919: Karaboğaz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 1915'te 267 Ermeni nüfusu ve Surp Haç adında kilisesi ve okulu vardı. SN
  Kızıltepe köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Arık köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Arık
Alevi yerleşimi
■ Kürdce: Arix. Burada meydana gelen deprem ağıtlara konu olmuştur. yalcin
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgiri aşiretinden oluşmaktadır. Ayrıca köyün eski adı Türkçedir ve Arix adının Kürtçede herhangi bir karşılığı yoktur. metonio
  Doğançal köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Yazı Fatey
Alevi yerleşimi
  Yakayeri köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Hindolar [ Kürd "çingeneler" ]
Alevi yerleşimi
  Yaylacık köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Yazı Fidey
Alevi yerleşimi
  Topallar köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  YapraklıPınar köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Balolar [ Kürd balikî/balikan "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Borular köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Körabbas köy - İmranlı - Sivas
K2000: Gebikan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Körabbas
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Cerit köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
■ Koçgirilerin Saran/Sarikî kolundan insanların yaşadığı bir Alevi köyüdür. metonio
  Delice köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1928 K: Ümraniye [ Tr umrâniye "bayındır yer" ]
1900 NAk: Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
■ © »»» 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ İmranlı ilçe merkezine kayıtlı nüfusun ezici çoğunluğu 93 Harbi sonrasında buraya yerleştirilen Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerdir. Geri kalan azınlık nüfus ise Koçgiri aşiretindendir. metonio
  Karacaören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1530 T-An: Karacaviran
Alevi yerleşimi
  Yukarıçulha köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Eskidere köy - İmranlı - Sivas
Alevi/Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşimi, köye bağlı Alanyurt mahallesi (köyün en kalabalık yerleşimi olmakla beraber) Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerden oluşmaktadır, köyün geri kalan nüfusu Koçgiri aşiretindendir. metonio
  AşağıÇulha köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Bulgurluk köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Karlaş
Alevi yerleşimi
  Haliller köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Xaliller
Alevi yerleşimi
  Akçakale köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Ağcakale
Alevi yerleşimi
  Söğütlügelenli köy - İmranlı - Sivas
1928, 1960: Gelenli
Eski adı: Rayber [ Kürd "rehber" ]
Alevi yerleşimi
  Yünören köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960 DİE: Kaşlı
1928 K: Cogi
1530 T-An: Cogi/Cüği
Alevi (Koçgiri) yerleşimi
■ 1530 ve 1568 tarihli tahrirlerde altı hane nüfus ve bir zaviyeden ibaret İslam köyüdür. SN
■ © 16.04.1863 Koçgiri Sancağı Beydağı Kazası Coki köyünde bulunan firarilerin yakalandığı ... deyar heyran
  Altınca köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Cafolar [ Kürd Caferler "aş." ]
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ Zeriki'lerin en yaşlıları kökenlerinin Erdebil çevresi olduğunu iddia ederler. Asıl ocakları ise Şah Kalender Çelebi Ocağı'dır. metonio
  Alacahacı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1865: Alacahacı
1530 T-An: Alahaci
Alevi (Koçgiri) yerleşimi
■ 1865'te Alacahacı adıyla nahiye merkezi idi. SN
  Koru köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Gencolar
Alevi (Zerikan) yerleşimi
  Çukuryurt köy - İmranlı - Sivas
Sünni Türk yerleşimi
  BoğazÖren köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Boğazviran
Alevi yerleşimi
  Eskikapımahmut köy - İmranlı - Sivas
1912: Kapımahmud
Alevi yerleşimi
■ © 27.05.1912 Sivas vilayetinin Zara kazasına tabi Ümraniye nahiyesinde mukim Koçgiri Aşireti'nin ve Kapumahmud köyünden Hacı Bey'in civar halkına yaptıkları zulüm ve işkence sonucu vatanlarından göç ettiklerine dair.... deyar heyran
  Bardaklı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Harami
Alevi yerleşimi
  Avşar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1530 T-An: Avşar
Alevi (Koçgiri) yerleşimi
■ Köy halkı Koçgirilerden değil, yerli Alevi-Türklerdendir. Alevi Türk yerleşimi metonio
  Bahadun köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 K2: Sarıçubuk
1928 K: Bahadun
Alevi yerleşimi
  Süvariler köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
■ Koçgirilerin Resulan kabilesine mensup, Alevi inançlı bir köyüdür. metonio
  Kapımahmut köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  MerkezKılıçlar köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Piridede köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
  Demirtaş köy - İmranlı - Sivas
1968 K2: Hasköyini
1914 Mn: Hasköy
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Kanuni Sultan Süleymanın 1539 yılında Dersim’deki Koçgiri aşireti Zara ve İmraniye bölgesine yerleştirilmiş. Alişan bey ve Osmanlı’nın baskı ve eziyetlerinden kaçan Koçgiri aşireti, güneydeki Develi, Göksun, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerinde, yeni 40 civarında köy kurarak, ikinci bir Koçgiri alanı yaratmışlardı.Bu göçle, Sefikan, Laçinan, Perwizian, Resulan, Gerniyan, Qalilan, Mıstıkan, Cafikan ve Kureyşan gibi Koçgiri kabilelerinin bir bölümü güneye yerleşti. Kürt Koçgiri aşiretinden olan Laçinanların, Kürtçenin Kurmanci lehçesini konuştukları biliniyor.Laçinan aşireti, en değişik ve dağınık Koçgiri kabilelerinden birisidir.Halen Dersimin Ovacık, Nazimiye ve Hozat yöresinde yaşayanları bulunmaktadır. Ermenistan’ın başkenti Erivan’ın Laçin kazasında Kürt yerleşimi bulunmakta. deyar heyran
■ Koçgirilerin Dersim'den geldiği yönündeki günümüzde çoğu iddia dayanaktan yoksundur. Hiçbir eski kayıtta Koçgiri'lerin orijini olarak günümüz Dersim bölgesi gösterilmez. Sonradan bu civara yerleşen Tercanlılar, Pülümürlüler ve bazı Dersimliler dışında Koçgiri yöresinin Dersimlılıkle bir alakası yoktur. metonio
  Aşağıboğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Aşağı Girik [ Kürd girik "tepecik" ]
Alevi yerleşimi
  Gökçebel köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Toptaş köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Kürd Şeyxli
Alevi (Zerikan) yerleşimi
  Akoluk köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960, 2000 DİE: Akoluk
1928 K: Akoluk
■ Türkyenice olan eski adı 1960'ta Akoluk olarak değiştirilmiş ancak yakın dönemde iade edilmiştir. SN
■ Alevi Türk yerleşimi metonio
  Boğanak köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1530 T-An: Boğanîk
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türk yerleşimi metonio
  Söğütlü köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1530 T-An: Söğütlü
Alevi yerleşimi
  YukarıBoğaz köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Yukarı Girik [ Kürd girik "tepecik" ]
Alevi (Zerikan) yerleşimi
  Karaçayır köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Kemreli köy - İmranlı - Sivas
Eski adı: Mame [ Kürd "amca" ]
Alevi yerleşimi
  Bahtiyar köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1968 K2: Yağmuralan
1928 K: Bahtiyar
1530 T-An: Bahtiyar
Sünni Türk yerleşimi
  Yazıkavak köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Koçur
Alevi yerleşimi
  Çalıyurt köy - İmranlı - Sivas
1914 Mn: Çalıyurt
Alevi (Zerikan) yerleşimi
  Taşlıca köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1960e DİE: Tarbaşaraplar
1928 K: Tarbaş [ Erm tarbas "saray" ]
1530 T-An: Tarbas
Alevi yerleşimi
  Kevenli köy - İmranlı - Sivas
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na ilhakı hakkında deyar heyran
  Kerimoğlu köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Karlık köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Dağyurdu köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Mıstolar [ Kürd mistan/mistikan "Mustafalar" ]
Alevi yerleşimi
  Karahüseyin köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
■ Koçgiri köyüdür, aslen Erzincan/Refahiye'den gelmişlerdir. metonio
  Toklucak köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Paççı
1914 Mn: Paci
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 K: Ekrek Çimeni [ Erm akrag "çiftlik" ]
Alevi yerleşimi
  Erdemşah köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1914 Mn: Erdemşer
1530 T-An: Erdemşa
Sünni Türk yerleşimi
  Taşdelen köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Kusura
Alevi yerleşimi
  Koyunkaya köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ © 09.05.1863 Kevanlı, Koyunkayası ve diğer dokuz karyenin Dersim Kaymakamlığı'ndan tefriki ile Koçgiri Sancağı, Beydağı Kazası'na bağlanmasına... deyar heyran
  Karataş köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Zerikan) yerleşimi
■ Köy halkı bir kaç aile Geygel Türkmeni dışında tamamen Koçgirilerle akraba Zerikan aşiretinden oluşmaktadır. metonio
  Kızılmezra köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Refik köy - İmranlı - Sivas
Sünni Türk yerleşimi
  Uyanık köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Babsu
1530 T-An: Babsu
Sünni Türk yerleşimi
  Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 K: Örenik
E1914 Mn: Ur'anig [ Erm ]
1530 T-An: Urnik/Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Alevi Türk yerleşimi metonio
  Gökdere köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Karapınar köy - İmranlı - Sivas
Sünni Türk yerleşimi
  Bağyazı köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Bandıra
1530 T-An: Bandıra
Alevi (Koçgiri) yerleşimi
  Görünmezkale köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Kılıç mah - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Atlıca köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Ağızgir
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ © 29.09.1866 Vaktiyle babası Ali'yi katleden Koçgiri Aşireti'nden Hızır'ın kardeşi İboş ile oğlu Ali'nin bu defa kendisini tehdit ettiklerinden bahisle adıgeçenlerin Dersaadet'e celbiyle murafaa talebinde bulunan Zarikanlı Aşireti'nden ve Beydağı'na tabi Ağargir karyesi sakinlerinden Mehmed'in iddia ve talebi hususunda lazım gelen muamelenin icrası. (1. İstida) deyar heyran
  Gelintarla köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Xoymeyik
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Tuzözü köy - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi değil Sünni Türktür. Sünni Türk yerleşimi metonio
  Ardıçalan köy - İmranlı - Sivas
1928 K: Göleris
1530 T-An: Göleris
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Kuzköy mah - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Güven köy - İmranlı (Karacaören bucağı) - Sivas
1928 K: Matı
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Akkaya köy - İmranlı - Sivas
1530 T-An: Akkaya
Alevi (Türk) yerleşimi
  Karacahisar köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Zerikan) yerleşimi
  Sinek köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Kürd) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km