Çatalca'da 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Binkılıç bld - Çatalca - İstanbul
1909 UK: Istranca [ Bul stranitsa ]
Y1905 Im05: Strantza
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ [ Bul Странджа Strandža ] 1960'da bugunkü ismi verildi. Manav
  Aydınlar köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Alaton [ Yun alatôn "tuzcular" ]
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Gümüşpınar köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Gümüşpınar
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1886'da bugün Bulgaristan Tărgovište'ye bagli Opaka ilçesi ve civar köylerinden toplanan muhacirler yerlesti. Manav
  Yalıköy köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 K: Podima
Y1907 BSt: Askós n.d. Pódima [ Yun pódêma "ayak basma yeri, ayaklık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 850 Rum nüfus ve Zoodoxos Pigi kilisesi vardı. ■ 31.12.1955'ten itibaren Yalıköy adı verildi. SN
  Karamandere köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928 K: Karamandere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İhsaniye köy - Çatalca - İstanbul
1890, 1928 Kiep, K: Ermeniköyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Langada Lambur köyünden getirilen mübâdil muhâcirler iskân edildi. Manav
  Kabakça köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Kabakça
1890 Kiep: Kabaağaç
Gacal yerleşimi
  Karacaköy bld - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
Y1905 Im05: Karacaköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum nüfusun Selânikteki Dorkada köyüne yerleştiği bildirildi. Manav
  Belgrat köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909 UK: Belgrad
Y1907 BSt: Belgradáki [ Yun "Belgradçık" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 16. yy'da Sırbistan'daki Belgrad göçmenleri iskân edildiği için Belgratçık adını aldı. Sırpça olan isim `akşehir` demektir. SN
  Elbasan köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Albasan
Y1873 BSt: Elbasan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Patriyot yerleşimi. Rumca konuşulur. Manav
  Ovayenice köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Yenice
  Akalan köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Akalan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Gökçeali köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Gökçeali
■ 20. yy başında Rum/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Başak köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1928, 1946 K, MYK: Sivas
  Çakıl köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Çakıl
  Subaşı köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Subaşı
  Çamlıköy mv - Çatalca - İstanbul
1909 UK: Kastro [ Yun "kale" ]
  Oklalı köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Oklalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Örencik köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Tarfa [ Tr Tahırfağı "Tahir fakih" ]
Osm: Tahirfakı
  Dağyenice köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Dağyenice
1909 UK: Yeniköy
■ 15. asirda Sivas'a bagli Bedirli nahiyesinden 17 hanenin Fatma Hanim Ciftligine iskan edildigi söylenir. 93 harbi sonrasi Bulgaristan muhacirleri de köye iskan edildi. Manav
  Muratbey bld - Çatalca - İstanbul
1928 K: Muratbey
1890 Kiep: Papazburgaz
■ Kısmen Pomak yerleşimi
  Kestanelik köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Kestanelik
1890 Kiep: Kestenik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Celep köy - Çatalca (Karacaköy bucağı) - İstanbul
1909 UK: Celep
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İzzettin mah - Çatalca - İstanbul
1909 UK: İzzeddin
1890 Kiep: Ezetin
  Yazlık köy - Çatalca - İstanbul
1909 UK: Lazari
Y1907 BSt: Lazaroxôri [ Yun "Lazaros (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Örcünlü köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Örcünlü
1890 Kiep: Urcunu
  Bahşayiş köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Bahşayiş [ Tr "ihsan" ]
  Nakkaş köy - Çatalca - İstanbul
1890 Kiep: Nakaşköy
Byz TİB 12.349-350: Ennakósia [ Yun "dokuzyüz" ]
■ Yunanca adı 6. yy'dan itibaren Ennakósia veya Hennakósia olarak kaydedilmiştir. Türkçe adın bundan uyarlanmış olduğuna hükmedilebilir. SN
  Kızılcaali köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Kızılcaali
■ Gacalköyü adıyla da adlandırılır. Gacallar Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan müslüman bir halktır. Kökenleri tartışma konusudur. SN
  Hastane bld - Çatalca (Boyalık bucağı) - İstanbul
1928, 2015 K: Hadımköy [ Tr "hizmetkâr köyü" ]
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Hadımköy olan adı yakın tarihte `Hastane` olarak düzeltildi. SN
  Hoşdere köy - Çatalca (Boyalık bucağı) - İstanbul
1954 RG: Bojdar
1928, 1946 K, MYK: Bacdar [ Tr bacdar "gümrükçü" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km