yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Üzümlü'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Denizdamı köy - Üzümlü - Erzincan
Sünni yerleşimi
  Geyikli mah Üzümlü - Üzümlü - Erzincan
Eski adı: Kertax [ Erm ker't'ağ "kızkardeş mahallesi?" ]
Ahıskalı yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukraynadan Ahiskalilar iskân edildi. Manav
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
E1902, 1928 Epr, K: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çadırtepe köy - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Radık
Sünni yerleşimi
  Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Cimin
Erm: Tsimin/Çimin [ Erm ]
E482 MKh: Çırmés
Byz: Tsoumina
■ 6. yy'da bir ara Iustinianoupolis adı verildi. SN
■ Erm. Cimin Ճիմին "çimen" ? asmen
  Bayırbağ bld - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Peteriç
E1902 Epr I.393: Pıtar'ic [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi (Bayat aşireti).
■ Yarman'a göre 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 10 km kadar kuzeybatıda Aziz Nikola Manastırı vardı. ■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen
  Büyükkadağan mah Altınbaşak - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Kadağan kebir
Alevi yerleşimi
  Karakaya bld - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Keleriç [ Erm kaylar'ic "kurt aric(?)" ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'icsözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Zazaca telaffuzu "Kelarıc ~ Kelarız". Aslen Zaza Alevi yerleşimi olup, köy sakinleri din ve din değiştirerek Sünni olup Türkçe konuşmaktadır. Erm. գայլառիճ (?) asmen
  Pişkindağ köy - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Peşkidağ
E1902 Epr: P'ışgat'ağ [ Erm "dikencik? mahallesi" ]
Sünni yerleşimi
  Demirpınar köy - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Sorperan [ Erm tsorperan "dereağzı" ]
■ Erm tsor `dere, vadi` ve peran `ağız` anlamındadır. SN
  Çardaklı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
E1902 Epr: Abga [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  KureyşliSarıkaya köy - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Kureyşli [ Kürd korêş "aş." ]
  Ocakbaşı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 K: Selepür
Eski adı: Tanyeri (idari bölge)
■ Yerel adı Suru olup, muhtemelen 18. yy'da kaydedilen Zurén köyüdür. Antik çağda adı Surenaşén idi. 1967'da yeni yerine taşındı, Ocakbaşı oldu. SN
  Pınarlıkaya köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 K: Xınzori
E1902 Epr II.184: Xntsorig/Xntsorék [ Erm "elmacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bu köyün yakınında, 4. yy'da inşa edildiği rivayet edilen Surp Teotoros Manastırı bulunmaktaydı. 20. yy başında halen ayakta olup birkaç keşişi barındırmaktaydı. ■ Xntsor `elma` sözcüğü Hititçe ve Ermenicede ortak olup, muhtemelen Hititçe veya bir başka Anadolu dilinden Ermeniceye aktarılmış olmalıdır. SN
  Derebük köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 K: Kulokomu [ Zaza gomê Quli ]
Zaza yerleşimi (Balaban aşireti).
■ Zazaca Gomê Quli, (eski adı Kulo Komu, Balaban aşireti köyü). M.Tornêğeyali
  Çayıryazı köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 K: Zurun/Zorun [ Erm dzur'n "eğrice" ]
  Çamlıca köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 K: Delav [ Kürd delav "yalak" ]
  Sansa köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 K: Sansa
Alevi Zaza yerleşimi
■ Zazaca: Sanse. asmen
  Bağlar köy - Üzümlü (Tanyeri bucağı) - Erzincan
1928 K: Bağlar
Alevi Zaza yerleşimi
■ Zaz. Reskê Xıdu; Xıdu (Xıdıkan, Xıdan) aşireti köyü. M.Tornêğeyali
Grafik harita göster     haritada ara : km