Ödemiş'de 86 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kerpiçlik köy - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Kerpiçlik
  Seki köy - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Sekiköy
  İlkkurşun köy - Ödemiş - İzmir
Eski adı: Hacıilyas
Eski adı: Burhaniye
Kafkasya göçmeni (Şapsuğ) yerleşimi
  Işık köy - Ödemiş - İzmir
1928 K: Mamuriye
  Köseler köy - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Köseler
  Yeniköy köy - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Yeniköy
  Horzum köy - Ödemiş - İzmir
Eski adı: Horzum [ Tr Horzum "Harezm'li (aş.)" ]
■ Kürd kökenli bir Türkmen cemaati olan Horzumlar 13. yy'da Denizli yakınındaki Honaz bölgesini istila etmiş ve 'Denizli Türkmenleri' adını almıştır. Beydilli/Badıllı boyuna bağlı oldukları rivayet edilir. Manisa-Aladağ, Nazilli ve Mersin'de Horzum yerleşimleri vardır. SN
■ Horzum Türkmenleri Kürt kökenli filan değil. Kürtçülerin yalanlarına aldanmayın bunu bir Horzum Yörük Türkmeni olarak söylüyorum. Mert Çakmak
  Seyrekli köy - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Seyrekli
  Çamyayla köy - Ödemiş - İzmir
1928 K: Lübbey
1890 Kiep: Lutbey kışlası
■ Günlüce (Datbey) köyüne bakınız. Lubbey/Lutbey adının kaynağı benzer yapıda olmalıdır. SN
  Günlüce köy - Ödemiş - İzmir
1968 K2: Datbey
1890 Kiep: Tapai [ Yun ]
Ark Pros: Hypaipa
■ MÖ 88'de Pontus kralı Mithridates'e karşı ayaklanan ve şair Ovidius'un sözünü ettiği Hypaipa (`Aipios-altı`) kentidir. Aipios dağı altında olduğu için bu adı almıştır. Yakın döneme dek kullanılan Datbey adı ta Hypaipa > Tapay > Dabay biçiminden evrilmiştir. SN
  Güney köy - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak bağımsız köy statüsü kazandı. SN
  Mursallı köy - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Mursallı
  Hamam köy - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1946 MYK: Mendegüme
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak bağımsız köy statüsü kazandı. SN
  Konaklı bld - Ödemiş - İzmir
1928 K: Adagüme [ Yun ]
1890 Kiep: Adıgüme
■ Körte, Pauly ve Zgusta'da tartışılan Ariokômê adlı yer olması ihtimal dahilindedir. SN
■ Bazı yerleşim adlarının sonunda bulunan +güme kısmı aslında Yunanca köy ya da küçük yerleşimler için kullanılan komê sözcüğünün Türk ağzına uydurulmuş biçimidir. ahmet uhri
  Demirdere köy - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak bağımsız köy statüsü kazandı. SN
  Çayır köy - Ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
■ 6.04.1945'te Mendegüme'den ayrılarak bağımsız köy statüsü kazandı. SN
  Gölcük mah - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Subatan yaylası
1680 : Gölcik
  Ovakent bld - ödemiş (Ovakent bucağı) - İzmir
1928 K: Adagide
1890 Kiep: Adıgider
Byz: Digda
  Zeytinlik bld - Ödemiş - İzmir
1968 K2: Zeytinlik
2012: Gölcük (göl)
■ Bir dönem Gölcük köyüyle birleştirilerek Gölcük Belediyesi adını aldı. SN
  Yolüstü köy - Ödemiş - İzmir
1928 K: Bezdegüme
1890 Kiep: Bezdemiye
  Bayırlı köy - Ödemiş - İzmir
1928 K: Burgaz [ Yun pyrgós "kule" ]
  Türkönü köy - Ödemiş (Kaymakçı bucağı) - İzmir
1890 Kiep: Ayasurt [ Yun ágios Eustrátios "Aziz Efstratios" ]
  Bademli bld - ödemiş (Bademli bucağı) - İzmir
1680, 1946 , MYK: Bademiye [ Yun potamiá "sulakyer" ]
  Elmabağı köy - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1946 MYK: Tekke
1928 K: Tekke Samut [ Tr Şeyh samud/Samut Baba "bir Bektaşi azizi" ]
  Birgi bld - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
A1330 Batt: Birgi
Byz: Pyrgí [ Yun "kulecik" ]
■ 1307'deki Türk fethinden hemen sonra Birgi adı görülür. SN
  Bozdağ bld - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Bozdağ köy
  Üçkonak köy - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1928 K: Samut Baba [ Tr Samud "bir Bektaşi azizi" ]
  Kemer köy - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1890 Kiep: Kemer
  Bucak köy - Ödemiş (Birgi bucağı) - İzmir
1890 Kiep: Bucak
  Yılanlı köy - Ödemiş - İzmir
1890 Kiep: Yılanyayla


Grafik harita göster     haritada ara : km