Çukurca'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çığlı köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928 K: Aşûta
S1840 Ains: Aşîtha [ Süry "kule, duvar, set" ]
1891 Cui: Tiyari (idari bölge)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Aşağı Tiyari vadisinin başlıca yerleşim merkezi idi. Nasturi Hıristiyan olan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsızdı. 1891 nüfusunu Cuinet 6000 kişi olarak tahmin etmektedir. SN
  Ormanlı mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Zavita
S1840 Ains: Zawîtha [ Süry "köşe" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Akkaya köy - Çukurca (Çığlı bucağı) - Hakkari
K2010: Serispi [ Kürd serêsipî "akbaş" ]
S1840 Ains: Saraspîdon
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Güzeldere mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Minyaniş
S1840 Ains: Minyani
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gündeş köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Gundek [ Kürd gundik "köycük" ]
S1840 Ains: Minyâniş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Köy merkezi Minyaniş (Güzeldere) mezrasından Gundek'e taşındı. SN
  Çimenli mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mergan [ Kürd "çayırlar" ]
S1840 Ains: Margi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Köprülü mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Çemê
S1840 Ains: Çamani [ Kürd "pınarlar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Üzümlü köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Deştan [ Kürd deştan "alanlar, tarlalar" ]
  Narlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Biyâdir
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928 K: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840 Ains: Lizan
■ 20. yy başında kısmen yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
  Kazan köy - Çukurca - Hakkari
K2010: Tiyar [ Süry "aş." ]
  Meşeli mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Hişet
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaynak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Biriç
S1840 Ains: Bêth Aricê [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kayalık köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Zavita [ Süry zawîtha "köşe, bucak" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çeltik mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Tuğup
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Işıklı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Jiyaniş [ Kürd "yaşamlı?" ]
  Kurudere köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Maˁrûfan [ Kürd meˁrûfan "maruflar" ]
  Cevizli köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Guzereş [ Kürd gûzêreş "karaceviz" ]
S1840 Ains: Thuma (idari bölge) [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Thuma (Tkhuma) Vadisinin başlıca yerleşimidir. 1915 öncesi Nasturi Hıristiyan Txuma aşiret beyliği idi. SN
  Çayırlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Erij
  Kavuşak köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Bilican [ Kürd Bilêcan ]
Kürd (Pinyaniş) yerleşimi
■ Bilêcan/Bilêkan aşireti Pinyaniş boyunun bir koludur. SN
  Güven mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Piri [ Kürd ]
  Başak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Gundik [ Kürd "köycük" ]
S1840 Ains: Gundiktha
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Sütlü mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Xanêsegunt [ Kürd ]
S1840 Ains: Xâni
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Çınarlı köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Şiverîzan [ Kürd şiverîz "keçiyolu" ]
  Sarp mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mirkaniş
S1840 Ains: Merganiş
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Uzundere köy - Çukurca - Hakkari
1928 K: Ertûş [ Kürd ertûşî "aş." ]
  Köşk mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Qasr [ Kürd ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Boylu mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Geluk
  Yaylak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Mezrê [ Kürd ]
  Sarıyer mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Siyavik [ Kürd "karacasu" ]
  Yaprak mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Gise
  Bulutlu mz - Çukurca - Hakkari
K2010: Beravi [ Kürd "suyanı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km