Çubuk'da 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yenice mah Esenboğa - Çubuk - Ankara
  Peçenek köy - Çubuk (Sirkeli bucağı) - Ankara
1487 Bar: Peçenek [ Tr "aş." ]
  Abadan mah Sirkeli - Çubuk (Sirkeli bucağı) - Ankara
1928 K: Abadan
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Kavaklı köy - Çubuk - Ankara
1946 MYK: Arkasıyan
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Yılmaz köy - Çubuk - Ankara
1928 K: Martin
  Gümüşyayla mah Sirkeli - Çubuk (Sirkeli bucağı) - Ankara
1928 K: Mire
  Yiğitli köy - Çubuk - Ankara
Eski adı: İğbek
  Özlüce köy - Çubuk - Ankara
1928 K: Mekki
  Kutuören mah Esenboğa - Çubuk - Ankara
  Yeşilkent köy - Çubuk - Ankara
1968 K2: Axırköy
  Ağılcık köy - Çubuk - Ankara
1946 MYK: Ağılcık
  Esenboğa bld - Çubuk - Ankara
■ Esenboğa adı; Yıldırım Bayezid ile Timur arasında gerçekleşen 1402'deki Ankara Savaşı'nda, Timur'un fil ordularının komutanı "İsen Boga"dan gelmektedir. Esenboğa Uluslararası Havalimanı da adını, bulunduğu bu yerden almıştır. Tunahan KOÇAK
  Güldarbı mah Esenboğa - Çubuk - Ankara
  Yazlıca köy - Çubuk - Ankara
1928 K: Manastır
  Çubuk ilçe - Çubuk - Ankara
1928 K: Çubukabad
■ 06.08.1766 Çubukabad kazasında Baydos Yaylağı'nda Merdiş (Merdis,Mirdes ?) Aşireti'nden maktul birinin diyet meselesinin sulhen intacı. g.tt deyar heyran
  Çitköy köy - Çubuk - Ankara
1946 MYK: Çit
  Okçular mah Çatokçular - Çubuk - Ankara
  Yukarıçavundur bld - Çubuk - Ankara
1730: Çavundur [ Tr "aş." ]
■ © 15.07.1730 Mukataa Emini İbrahim'in Ankara sancağında Vele nahiyesinde Çavundur karyesi ve tevabii tımarı hakkında arzı. deyar heyran
■ Çubuk Kazası, Yukarı Çavundur Karyesi (sene h. 929- m. 1522) 36 haneli bir köydür. (h.937/m.1530 tarihli Tahrirde yine Çubuk kazasına bağlı Yukarı-Çavundur karyesi. Aynı defterlerde ayrı bir köy olarak "Aşağı-Çavundur karyesi de mevcuttur. Seddül Bahir
  Mutlu köy - Çubuk - Ankara
1968 K2: Deliören
  Akkuzulu köy - Çubuk - Ankara
1946 MYK: Akkuzulu
■ 1952'de eski yerinden kaldırılarak Şavlak mevkiine taşındı. SN
  Akbayır köy - Çubuk - Ankara
1946 MYK: Akbayır
  Demirci köy - Çubuk - Ankara
Alevi yerleşimi
■ Alevi Abdal yerleşimi inan olgar
  Oyumiğde köy - Çubuk - Ankara
1530 T: Oyum-igde
■ H937/M1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defterinde “Ankara Vilayeti Çubuk Kazasına bağlı Oyum-iğde karyesi”. Seddül Bahir


Grafik harita göster     haritada ara : km