Çine'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hasanlar köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Hasanlar
  Sağlık köy - Çine (Akçaova bucağı) - Aydın
1891, 1928 K: Ancin
  Dereli köy - Çine (Akçaova bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Dereli
  Doğanyurt köy - Çine - Aydın
1891, 1946 S-Ay91, MYK: Araphisarı
Ark: Alabánda [ Luw ]
■ Alabanda kenti MÖ 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. MÖ 200 dolayında kısa bir süre Antiokheia adını taşıdı. ■ Alab Hisarı > Araphisarı adının Alabanda'da türetilmiş olduğuna kesin nazarıyla bakılabilir. SN
  Akdam köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Akdam
  Yağcılar köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Yağcılar
  Kabataş köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Kabataş
  Özeren köy - Çine - Aydın
1968 K2: Keçiköy [ Tr kiçi "küçük" ]
  Kargı köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Kargı
  Yeşilköy köy - Çine (Akçaova bucağı) - Aydın
1891, 1968 S-Ay91, K2: Ahırköy
  Çömlekçi mah Akçaova - Çine (Akçaova bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Çömlekçi
  Karahayıt köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Karahayıt
  Bucak köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Bucak
  Yolboyu köy - Çine - Aydın
1928 K: Genevis
  Çaltı köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Çaltır
■ /Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Karakollar köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Karağullar
  Kahraman köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Karamanlar
  Subaşı köy - Çine - Aydın
1891, 1928 K: Kürtderesi
  Ünlüce köy - Çine - Aydın
1928 K: Kocaaraplar
  Kızılgüney köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Kızılgüney
  Yeniköy köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Yeniköy
  Çine ilçe - Çine - Aydın
1928 K: Hamidabad
Osm: Kıroba
■ 1878'de Filibe muhacirlerini iskân etmek için kurulan Hamitabat kasabasıdır. 1909'dan sonra Kıroba adını aldı. 1922'den sonra Çine ilçe merkezi eski Çine'den buraya taşındı. SN
  Evciler köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Evciler
  Tepeköy köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Çaputlar
  Eskiçine köy - Çine - Aydın
1891, 1928 K: Çine
■ İlçeye adını veren asıl Çine burasıdır. Sözcüğün kökeni açık değildir. SN
  Kabalar köy - Çine (Akçaova bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Kabalar
  Bereket köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Bereket
■ © 23.06.1886 Aydın vilayeti Palamut nahiyesinde Arpaderesi nam mahalde iskan edilen Karayağcı (03.08.1886 Karabağcı) aşiretince kurulan karyeye Bereket adı verilmesi. deyar heyran
  Mutaflar köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Mutablar [ Tr mutab/mutaf "çuvalcı" ]
  Sarnıç köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Sarnıç
  Ovacık köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Ovacık
  Elderesi köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Eldere
  Çatak köy - Çine - Aydın
1891 S-Ay91: Çatak
  Alabayır köy - Çine - Aydın
1928 K: Nazırpa
  Topçam köy - Çine - Aydın
1928 K: Madran [ Tr/Yun madran "mandıra" ]
■ Muğla Yatağan ilçesine bağlıydı, 1959'da Aydın Çine ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 29 Nisan 1959). Taner A.


Grafik harita göster     haritada ara : km