Çiftlikköy'de 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çiftlikköy ilçe - Çiftlikköy - Yalova
Eski adı: Kadıçiftliği
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Çiftliğe Şumenli 93 muhâcirleri iskân edildi. Manav
  Sultaniye köy - Çiftlikköy - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Karaçay nüfusu da vardır. metonio
  Dereköy köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1902 Epr I.497: Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20 yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şakşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken yave cizyesi tahsiline memur olan Serdaroğlu vs'nin yave cizyesi talebiyle kendilerini darb ve haps ederek para aldıklarından bunların meniyle ferman mucebince paralarının istirdadı hakkında karye-i mezkure ahalisi imzalı muameleli istida.(1672) deyar heyran
  İlyasköy köy - Çiftlikköy - Yalova
Manav yerleşimi
■ Sadaka taşı olarak kullanılan mermer sütun mevcuttur. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km