yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Çemişgezek'de 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Venk [ Erm vank' "manastır" ]
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Xozakpur [ Erm xozağpür "domuzpınar" ]
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Evrek
E1879 AY: Averag [ Erm "ören" ]
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Aşağı Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Siğnek [ Kürd zixnek "belencik" ]
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Savuk
E800 Aşx: Sôk
■ 8. yy'a ait anonim Ermenice coğrafyada Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk kalesi burada olmalıdır. Honigman 69. SN
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Xıdıroz [ Kürd xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
Alevi Kürd yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928, 1946 K, MYK: Germili
E1879, E1902 AY, Epr: Garmri [ Erm garmri "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni ile birlikte 70 hane (400 nüfus) 18. yy sonlarında Müslüman olmuş Ermeni kökenli aile yaşamaktaydı. SN
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Sisne
E1879, E1901 AY, Vic: Sisna
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Dimili [ Kürd dimilî/dimîlyan "aş." ]
1928 K: Atçeken
■ "Dımıli" 'Zaza', Hanefi ve muhtemelen eskiden Alevi Zazaların da öz tanımlaması. asmen
  Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Setirge
E1914 K&P: Set'rga
E1879 AY: Satırgents
■ 20. yy başında Hayhorom/Ermeni yerleşimi.
  Ekindere mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Rabat [ Tr rabâṭ "han, tekke" ]
E1879 AY: Hrabad [ Erm "han, tekke" ]
■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Gerek Türkçe gerek (hrabad şeklinde) Ermenicede kullanılır. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın hemen hepsi Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Yukarıdemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Türk Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1879, 1928 AY, K: Mamsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Maxmunut
Sünni Türk yerleşimi
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1901, 1928 Vic, K: Pazapun [ Erm pazapun "şahin yuvası" ]
Ark Str: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Türk Karavenk [ Erm karavank' "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yukarıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
Eski adı: Yukarı Karavank [ Erm k'aravank' "taşmanastır" ]
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Biradi
1928 K: Biradi Maruşka [ Kürd bîradî "kuyugören" ]
E1879, E1914 AY, K&P: Morışga [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
E1914 K&P: Ardga/Ardegan [ Erm "ovacık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1879, 1928 AY, K: Hazari
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi Zaza yerleşimi
■ 1914'te 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. SN
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Birexi
E1879, E1902 AY, Epr: Prexi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalıbaşı mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Eşkünüzimmiyan
1928 K: Eşgüni Zimmiyan
E1879: Aşgani/Aşgni [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282 Bibi: Çemişgezek
E1163 Mat: Çmşgadzagk' [ Erm "Çmşgig (öz.) inleri" ]
■ Antik Hierapolis kentidir. Çmşgig, Rum imparatoru Ioannes Tzimiskes'in (h 969-976) Ermenice adıdır. Bölgede 300 yıl süren Arap egemenliğine son vererek önemli toplumsal düzenlemeler yapmıştır. Kasabanın adı muhtemelen Çemişgezek deresi üzerinde hücreler şeklinde kayaya oyulmuş olan tarihi manastırdan gelir. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desmeli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960, 2000 DİE: Ulaklı
1960e DİE: Kızı
  Bükler mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Süderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
1530 T: Nornik
  Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Oğusar [ Erm "sırttepe?" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erbeşik mz - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Eşkünisefine
1928 K: Eşgüni-i Sefine [ Erm aşgni ]
  Haranlar mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Bedretil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kışlak mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Germikar [ Erm garmirkar "kızıltaş" ]
  Koçlu mz - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Ehme
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Vaskovan
E1777: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E1063 Mat 7: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İmparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Komer [ Erm "ağıllar" ]
  Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Oskix/Oskiğ
E1914 K&P: Ôtsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Ekrek
E1879, E1914 AY, K&P: Yerits Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi Zaza yerleşimi
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Devderiç
1530 T: Devderic/Derderic [ Erm tavtar'ic "Davut köyü" ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. ■ Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Sinsor
E1879, E1914 AY, K&P: Tsıntsor [ Erm tsor "dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşlık mz - Çemişgezek - Tunceli
E1879 AY: Bırastik
■ 1895 katliamları öncesi Ermeni köyü idi. SN
  Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Axtük
E1901, E1914 Vic, K&P: Hağt'ug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. SN
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1879, 1928: Ulukale
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 1895 olaylarında tahrip ve terk edilmiştir. SN
  Çizmeli mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Eğnik
E1901 Vic: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Erkeğan
1518 T: érgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
■ Belki ergangağin `uzunpalamut` veya arkagağin `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy mevcuttur. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km