Çarşamba'da 132 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Tilkili köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1455 MÖz: Dilkülü [ Tr dilkü "tilki" ]
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Selimiye köy - Çarşamba - Samsun
■ Rize'den göç etmiş ahali de bu köyde yaşamaktadır. Türk
  Koldere köy - Çarşamba - Samsun
■ Nüfüsün çoğunu Trabzon asıllılar ve Kafkasyalı kökenliler oluşturur Türk
  Gökçeçakmak köy - Çarşamba - Samsun
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ 1934'de Bulgaristan Blagoevgrad Tuhovişta köyünden gelen Pomaklar yerlestirilmistir. Manav
  Otluk köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
■ Kısmen Kafkasya göçmeni (Şapsığ) yerleşimi
■ Köy daha çok Kafkasya göçmeni Çerkezdir ama Türkler de vardır birkaç tane de Gürcü bulunmaktadır. Türk
  Yeşilırmak nehir - Çarşamba - Samsun
Ark Hom, Str, Str: Íris
  Aşağıdikencik köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Tikenlüce
■ Kısmen Kafkasya göçmeni (Şapsığ) yerleşimi
■ Gürcü, Çerkez, Türkmen ve az da olsa Laz ve Doğu Kökenli Yerleşimi Türk
  Durakbaşı köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Alagir
1455 MÖz: Alagavur
Kafkasya göçmeni (Abzex) yerleşimi
  Paşayazı köy - Çarşamba - Samsun
1455, 1928 MÖz, K: Cacil
Kafkasya göçmeni (Şapsığ) yerleşimi
■ Köy halkının bir kısmı 1890'larda Trabzon'dan gelip yerleşmiştir. Bir kısmı da Kafkaslardan gelen Çerkezlerdir. Yerli halk 1800'lü yıllarında yerleşen Yerli halktır. Türk
  Beylerce köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Tekfurmeydanı [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
  Çatak köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Çatak
Gürcü yerleşimi
■ 1873-1877 Osmanlı-Rus savaşı sonrası Kafkaslardan Batum dan gelen Acara Gürcülerinin kurduğu yerleşkedir Türk
  Uluköy köy - Çarşamba - Samsun
1576 MÖz: Uluköy
  Ordu köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Ordu
  Çarşamba ilçe - Çarşamba - Samsun
1455, 1576 MÖz: Arım (idari bölge)
■ Çarşamba adı 14. yy'dan itibaren varlığı bilinen Çarşamba Pazarı nedeniyle verilmiştir. İdari bölge adı Osmanlı döneminde Arım veya Erim idi. SN
  ? x - Çarşamba - Samsun
1455, 1576 MÖz: Menağrı
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Çarşamba ilçesinin güney kesimini kapsayan nahiyenin ve bunun merkez köyünün adı idi. Şimdiki yeri anlaşılamadı. SN
  Demirli köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Arım Temürlü
1455 MÖz: Temürlü
  Kumarlı köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Komarlu
  Bafracalı köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Bafralu
  Canlı köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Canlu
  Ustacalı köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Ustacalı
  Demirarslan köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Çilme
1455, 1576 MÖz: Cilime/Celima
  Güneşli köy - Çarşamba - Samsun
1946 MYK: Göbelya
1928 K: Göbelye
1455 MÖz: GöbelyaHaritada yeri belli olmayanlar.
  Kestanepınar köy - Çarşamba - Samsun
Gürcü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km