yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Çarşamba'da 132 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Gülören köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Punçoğlu
■ Türk Yerleşimi Türk
  Eğridere köy - Çarşamba (Ayvacık bucağı) - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  Taşdemir köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1455 MÖz: Taştemür
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Tilkili köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1455 MÖz: Dilkülü [ Tr dilkü "tilki" ]
Çerkez yerleşimi
  Selimiye köy - Çarşamba - Samsun
■ Türk Yerleşimi- Rize'den göç etmiş ahali de bu köyde yaşamaktadır. Türk
  Koldere köy - Çarşamba - Samsun
■ Nüfüsün çoğunu Trabzon asıllılar ve Kafkasyalı kökenliler oluşturur Türk
  Epçeli köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1455 MÖz: Ebcelü
Çerkez yerleşimi
  Bayramlı köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  AşağıTurgutlu köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
■ Köyde yaşayanların tamamına yakını Çerkez kökenlidir. Türk
  Gökçeçakmak köy - Çarşamba - Samsun
Pomak yerleşimi
■ 1934'de Bulgaristan Blagoevgrad Tuhovişta köyünden gelen Pomaklar yerlestirilmistir. Manav
  Turgutlu köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
■ Çerkez Yerleşimi Türk
  Şeyhgüven köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  Otluk köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
■ Köy daha çok Kafkasya göçmeni Çerkezdir ama Türkler de vardır birkaç tane de Gürcü bulunmaktadır. Türk
  Saraçlı köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1946 MYK: Halman
■ Türk Yerleşimi Türk
  Söğütpınar köy - Çarşamba (Ayvacık bucağı) - Samsun
1946 MYK: Balahur
1928 K: Balaxor [ Yun palaioxôra "eskiköy" ]
  Melik köy - Çarşamba - Samsun
Çerkez yerleşimi
  Yeşilırmak nehir - Çarşamba - Samsun
Y500-, Y17 Hom, Str, Str: Íris
  Çelikli köy - Çarşamba (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1928 K: Gömen
Çerkez yerleşimi
  Kumtepe köy - Çarşamba - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  BölmeÇayır köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Manamut
Çerkez yerleşimi (Abzeğ aşireti).
  Aşağıdikencik köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Tikenlüce
Çerkez yerleşimi
■ Gürcü,Çerkez, Türkmen ve az da olsa Laz,ve Doğu Kökenli Yerleşimi Türk
  Karamustafalı köy - Çarşamba - Samsun
Çerkez yerleşimi
  Kumköy köy - Çarşamba - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  Durakbaşı köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Alagir
1455 MÖz: Alagavur
Çerkez yerleşimi
  Ataköy köy - Çarşamba - Samsun
1968 K2: Kömürlüdere
■ Türk Yerleşimi Türk
  Vakıfköprü köy - Çarşamba - Samsun
Çerkez yerleşimi
  Cumhuriyet köy - Çarşamba - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  Paşayazı köy - Çarşamba - Samsun
1455, 1928 MÖz, K: Cacil
Çerkez yerleşimi
■ Köy halkının bir kısmı 1890'larda Trabzon'dan gelip yerleşmiştir. Bir kısmı da Kafkaslardan gelen Çerkezlerdir. Yerli halk 1800'lü yıllarında yerleşen Yerli halktır. Türk
  KurtAhmetli köy - Çarşamba - Samsun
Çerkez yerleşimi
  Beylerce köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Tekfurmeydanı [ Tr tekfur "yerel Hıristiyan hükümdarı, Bizans beyi" ]
Çerkez yerleşimi
  Hacılıçay köy - Çarşamba - Samsun
Çerkez yerleşimi
  Çatak köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Çatak
Gürcü yerleşimi
■ 1873-1877 Osmanlı-Rus savaşı sonrası Kafkaslardan Batum dan gelen Acara Gürcülerinin kurduğu yerleşkedir Türk
  Köklük köy - Çarşamba - Samsun
Çerkez yerleşimi
  Uluköy köy - Çarşamba - Samsun
1576 MÖz: Uluköy
  Ordu köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Ordu
  Çarşamba ilçe - Çarşamba - Samsun
1455, 1576 MÖz: Arım (idari bölge)
■ Çarşamba adı 14. yy'dan itibaren varlığı bilinen Çarşamba Pazarı nedeniyle verilmiştir. İdari bölge adı Osmanlı döneminde Arım veya Erim idi. SN
  ? x - Çarşamba - Samsun
1455, 1576 MÖz: Menağrı
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Çarşamba ilçesinin güney kesimini kapsayan nahiyenin ve bunun merkez köyünün adı idi. Şimdiki yeri anlaşılamadı. SN
  Demirli köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Arım Temürlü
1455 MÖz: Temürlü
  Soğucak köy - Çarşamba - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  Kumarlı köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Komarlu
  Allı köy - Çarşamba - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  Kızılot köy - Çarşamba - Samsun
■  Çerkez yerlesimi Manav
  Aşağıkavacık köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Aşağı Seyfeli
1455 MÖz: Seyflü
■ Türk Yerleşimi Türk
  Bafracalı köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Bafralu
■ Türk Yerleşimi Türk
  Yukarıkavacık köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Yukarı Seyfeli
■ 1455 MÖz: Seyflü
1642 Seyfeli-yü ulya
1834 Karye-i Seyfelü Ülya
Türk yerleşimi Rain
  Canlı köy - Çarşamba - Samsun
1455 MÖz: Canlu
  Demirarslan köy - Çarşamba - Samsun
1928 K: Çilme
1455, 1576 MÖz: Cilime/Celima
  Helvacalı köy - Çarşamba - Samsun
■ Türk Yerleşimi Türk
  Güneşli köy - Çarşamba - Samsun
1946 MYK: Göbelya
1928 K: Göbelye
1455 MÖz: Göbelya

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Kestanepınar köy - Çarşamba - Samsun
Gürcü yerleşimi
Grafik harita göster     haritada ara : km