Çankırı'da 403 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Bayındır köy - Çerkeş - Çankırı
Eski adı: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Akhasan köy - Çerkeş - Çankırı
1941 RG: Akhasan
■ 6.12.1941'de Akhasan adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Akbaş köy - Çerkeş - Çankırı
1946 MYK: Akbaş
  Çerkeş ilçe - Çerkeş - Çankırı
1521: Çerkeş
Ark: Antinoúpolis [ Yun "Antinous kenti" ]
■ Anadolu'da en az beş yerde görülen Çerkeş adına ilişkin güvenilir bilgi bulunamadı. Belki `çark-çeken` veya halka şeklinde herhangi bir şeyi çeken anlamında bir meslek adı olabilir. Ancak her halükârda `Çerkes` değildir. ■ Roma devrinde imparator Hadrianus'un (117-135) dostu ve sevgilisi olup aslen buralı olan Antinous'un genç yaşta ölümü üzerine onun adı verilmiştir. SN
  Karaşar köy - Çerkeş - Çankırı
Alevi yerleşimi
  Fındıcak köy - Çerkeş - Çankırı
■ Köyün eski ismi "Pincak" olup Cumhuriyet döneminde fındıcak olarak değiştirilmiştir. Pincak isminin aslının fındıkcak olduğu ve fındıklık alan anlamına geldiği ileri sürülmüşse de muhitin fındıklık alanla ilgisi bulunmamaktadır. yunushan82
  Buğurören köy - Orta - Çankırı
1928 K: Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
  Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1928 K: Büğdüz [ Tr "aş." ]
  Özlü bld - Orta - Çankırı
1928 K: Buhya
  Kıran mah Atkaracalar - Atkaracalar - Çankırı
  Kayılar köy - Orta - Çankırı
1928 K: Kayıkebir [ Tr "büyük Kayı (aş.)" ]
  Yaylakent bld - Orta - Çankırı
1817 KDem: Basdak
  Kalfat bld - Orta - Çankırı
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalafat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
  Orta ilçe - Orta - Çankırı
1521, 1831 Tah, EZK, EZK: KarıpazarıHaritada yeri belli olmayanlar.
  Gazibekir mah Kapaklı - Merkez - Çankırı
Eski adı: Yukarı Kazbekir
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km