Çankırı'da 405 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Bayındır köy - Çerkeş - Çankırı
Eski adı: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Akhasan köy - Çerkeş - Çankırı
1941 RG: Akhasan
1919 UK: Ağasan
■ Daha önce mahalle iken 6.12.1941'de Akhasan adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Ağaca köy - Çerkeş - Çankırı
1919 UK: Ağaköy
■ Kısmen baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Akbaş köy - Çerkeş - Çankırı
1919 UK: Akbaş
  Bedil köy - Çerkeş - Çankırı
1919 UK: Bedil
  Elpirek mah Dağçukurören - Çerkeş - Çankırı
  Göynük mah Çerkeş - Çerkeş - Çankırı
1919 UK: Günek
  Ören köy - Çerkeş - Çankırı
1919 UK: Örencik
  Çerkeş ilçe - Çerkeş - Çankırı
1521: Çerkeş
Ark: Antinoúpolis [ Yun "Antinous kenti" ]
■ Anadolu'da en az beş yerde görülen Çerkeş adına ilişkin güvenilir bilgi bulunamadı. Belki `çark-çeken` veya halka şeklinde herhangi bir şeyi çeken anlamında bir meslek adı olabilir. Ancak her halükârda `Çerkes` değildir. ■ Roma devrinde imparator Hadrianus'un (117-135) dostu ve sevgilisi olup aslen buralı olan Antinous'un genç yaşta ölümü üzerine onun adı verilmiştir. SN
  Karaşar köy - Çerkeş - Çankırı
Alevi yerleşimi
  Gelik köy - Çerkeş - Çankırı
1919 UK: Gellik
  Fındıcak köy - Çerkeş - Çankırı
1919 UK: Fındıcak [ Tr "küçük han" ]
■ Köyün halk arasında söylenen ismi "Pincak" olup Cumhuriyet döneminde Fındıcak olarak değiştirilmiştir. Muhitin fındıklık alanla ilgisi bulunmamaktadır. yunushan82
  Buğurören köy - Orta - Çankırı
1928 K: Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
  Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1928 K: Büğdüz [ Tr "aş." ]
  Özlü bld - Orta - Çankırı
1928 K: Buhya
  Kıran mah Atkaracalar - Atkaracalar - Çankırı
  Kayılar köy - Orta - Çankırı
1928 K: Kayıkebir [ Tr "büyük Kayı (aş.)" ]
  Yaylakent bld - Orta - Çankırı
1817 KDem: Basdak
  Kalfat bld - Orta - Çankırı
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalafat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
  Orta ilçe - Orta - Çankırı
1521, 1831 Tah, EZK, EZK: Karıpazarı



Haritada yeri belli olmayanlar.
  Gazibekir mah Kapaklı - Kızılırmak - Çankırı
Eski adı: Yukarı Kazbekir
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km