yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Ziyaret adında 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ziyaret köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Ziyaret
Arap yerleşimi
  Ziyaret köy - Araban - Gaziantep
1928 K: Ziyaret
■ Türk yerleşimi metonio
  Ziyaret köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ziyaret
  Ziyaretpayamlı köy - Merkez - Adıyaman
1928 K: Ziyaret
■ Türk yerleşimi metonio
  Ziyaret köy - Kahta - Adıyaman
Eski adı: Puşi
  Ziyaret köy - Ergani - Diyarbakır
K1998 ŞAs: Ziyareta Emeraxa [ Kürd "Ömer Ağa ziyareti" ]
1928 K: Ziyaret
  Çayıroba köy - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1553, 1928 Tah, K, K: Yente
1913y Tezk: (Ziyaret)
  Ziyaret köy - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Fis
Erm: P'is
Y545 Pr: Pheisôn (kástron)
■ 1978'de PKK'nın ilk kez kurulduğu köydür. SN
  Ziyaret köy - Kızıltepe - Mardin
K2006 LQ: Şêxtajdîn [ Kürd "şeyh Tacettin" ]
1518, 1928 NG, K: Xarzem [ Ar tell xarzem ]
Kürd yerleşimi (Ğurs aşireti).
■ Türbesi bulunan Şeyh Taceddin'in Habeş asıllı olduğu rivayet edilmektedir. SN
  Ziyaret dağ - Merkez - Gümüşhane
Eski adı: Ayliya
  Ziyaret köy - Midyat - Mardin
Arab: Ez-ziyara
1928 K: Ziyaret
Mıhallemi yerleşimi
  Ziyaret köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
E1902, 1928 Epr I.749, K: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
  Ziyaret köy - Kozluk - Batman
1928 K: Ziyaret
  Ziyaret köy - Tortum - Erzurum
1928 K: Xosbirik
E1902 Epr: Xozbrig [ Erm "bir tür ot" ]
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Veyselkarani bld - Baykan - Siirt
1946-2012: Ziyaret
■ Kasabada bulunan Hz. Veysel Karani türbesi nedeniyle bölgenin en önemli ziyaret mahallidir. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Ziyaret
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Ziyaret köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sesxlavur [ Gürc sesxlauri "armutlu" ]
■ Ahıskalı Kıpçak Türk yerleşimi metonio
  Ziyaret köy - Merkez - Ağrı
1960 DİE: Karaboğa
E1902, 1928 K: Feran [ Kürd feran "tekev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ziyaret köy - Erciş (Kocapınar bucağı) - Van
1928, 1968 K, K2: Abdalmezrası

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Ziyaret mz - Sason - Batman
Yr2011 : Ağakünüt [ Erm yeğeknud "sazlı" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km