Ziyaret adında 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ziyaret köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Ziyaret
Arap yerleşimi
  Ziyaret köy - Araban - Gaziantep
1928 K: Ziyaret
Sünni Türk yerleşimi
  Ziyaret köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ziyaret
  Ziyaret köy - Kahta - Adıyaman
Eski adı: Puşi
  Ziyaret köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Ziyaret
■ Şeyh Munzur veya Munzur Baba adı verilen kutsal ziyaret yeridir. SN
  Ziyaret köy - Ergani - Diyarbakır
K1998 ŞAs: Ziyareta Emeraxa [ Kürd "Ömer Ağa ziyareti" ]
1928 K: Ziyaret
  Ziyaret mv - Merkez - Gümüşhane
1946 MYK: Ayliya [ Tr evliya ]
  Çayıroba köy - Çaykara (Uzungöl bucağı) - Trabzon
1913 Tezk: (Ziyaret)
1553, 1928 Tah, K, K: Yente
  Ziyaret köy - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Fis
Erm: P'is
■ 1978'de PKK'nın ilk kez kurulduğu köydür. SN
  Ziyaret köy - Kızıltepe - Mardin
K2000 LQ: Şêxtajdîn [ Kürd "şeyh Tacettin" ]
1518, 1928 NG, K: Xarzem [ Ar tell xarzem ]
Kürd (Ğurs) yerleşimi
■ Türbesi bulunan Şeyh Taceddin'in Habeş asıllı olduğu rivayet edilmektedir. SN
  Ziyaret köy - Midyat - Mardin
Arab: Ez-ziyara
1928 K: Ziyaret
Mıhallemi yerleşimi
  Ziyaret köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
E1902, 1928 Epr I.749, K: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
  Ziyaret köy - Kozluk - Batman
1928 K: Ziyaret
  Ziyaret köy - Tortum - Erzurum
1928 K: Xosbirik
E1900 Epr: Xozbırig [ Erm "bir tür ot" ]
Hemşinli yerleşimi
  Veyselkarani bld - Baykan - Siirt
1900-2012: Ziyaret
■ Kasabada bulunan Veysel Karani türbesi nedeniyle bölgenin en önemli ziyaret mahallidir. Kasaba adı 26.03.2013 tarihli Resmi Gazetede çıkan kararnameyle Veyselkarani olarak değiştirildi. ■ 1914 öncesinde bu kasabada da bazı Ermeni nüfus bulunduğu anlaşılıyor. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Ziyaret
E1900 HSH: Ziamet [ Tr "zeamet" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ziyaret köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sesxlavur [ Gürc sesxlauri "armutlu" ]
1916 Kiep: Satanliya? [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Ziyaret köy - Merkez - Ağrı
1960 DİE: Karaboğa
E1902, 1928 K: Feran
E1900 HSH: Varantsik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Ziyaret mz - Sason - Batman
h2011 : Ağakünüt [ Erm yeğeknud? "sazlı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km