Zeğ/Zey adında 1 yerleşim bulundu.
  İndere köy - Merkez - Adıyaman
1928 K: Zeğ/Zey
Sünni Türk yerleşimi
■ 300 yıllık tarihi olan Abdurrahman Erzincani türbesinin bulunduğu, Türk dilini kullanan Türkmen köyüdür. [Rivayete göre] Aşkale, Erzurum'dan gelen Akkoyunlu ve Beydilli aşiretlerinden Türkmenlerin yerleşmesiyle oluşmuş tarihi bir köydür. Ömer KIRMIZI


Grafik harita göster     haritada ara : km