Zara adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Günlüce köy - Merkez (Göktepe bucağı) - Muğla
Eski adı: Zara
■ Muhtemelen Sivas Zara adından. SN
  Zara ilçe - Zara - Sivas
1282 Bibi: Zara
Ark: Zara
1886-1926: Koçgiri (idari bölge) [ Kürd "göçebeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk olmak üzere 500 hane idi. Kökeni ve anlamı belirsiz olan Zara adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. 1886'da Koçgiri kaza merkezi buraya taşındı. Asıl Koçgiri şimdiki Erzincan Refahiye Gümüşkuşak köyüdür. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. (Sivas) deyar heyran
  Sarıca köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Zari
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km