Zakar adında 1 yerleşim bulundu.
  Sakarbıçkı mah Nüzhetiye - Gölcük - Kocaeli
1911 EH: Sakarbıçkı
E1900: Zakar [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895'te 150 (başka kaynaklarda 400) Ermeni nüfusu ve Krikor Lusavoriç kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km