Zıvarık adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmenaltı köy - Hüyük - Konya
1928 K: Zıvarık
1584, 1912 T, Kiep: Süverek
  Altınekin ilçe - Altınekin - Konya
1928 K: Zıvarık
1912 Kiep: Süverek [ Erm sevaverak "karacaören" ]
■ © »»» 14.11.1746 Konya sancağında İnsuyu kazasının Swerak köyü muhtelif yolların birleştiği bir mahal olup ahalisi derbendci olduklarından... * 26.07.1804 Konya sancağının İnsuyu kazasına merbut Swrak maa Kilise karyesi derbend ağalığına dair. © »»» 12.04.1905 Konya merkezinde ve Zıvarık adlı mahalde iskan olunan Kırım muhacirlerinin kurduğu mahallelere İhsaniye ve Burhaniye adlarının verilmesi... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km