Yukarı Keşiş adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akbulgur köy - Merkez - Ağrı
1928 K: Keşiş
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Baloluk köy - Merkez - Ağrı
1928 K: Keşiş
Kürd yerleşimi
■ Kürt-Karapapak karışık bir köy iken büyük ölçüde kürtleşmiştir. seyyah


Grafik harita göster     haritada ara : km