Yukarı Karavank adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yukarıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
Eski adı: Yukarı Karavank [ Erm k'aravank' "taşmanastır" ]
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. metonio
  Taşburun köy - Kağızman - Kars
1928 K: Karavenk
E1902 E I.469: Karavank [ Erm "taşmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün yakınında bulunan Surp Toros kilisesi 1. Dünya Savaşına dek önemli bir yatır ve ziyaret yeri idi. SN
■ Türk yerleşimi metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km