Yukarı Golegeni adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  AşağıYorganlı köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Gölegeni Süfla [ Kürd golagenî "çürüksu, bulanıksu" ]
■ Köyün yukarı kısımlarında bulunan kaplıca benzeri, kötü lokulu bir su kaynağından dolayı köy böyle adlandırılır. Rüzgarlı günlerde Aşağı Yorganlı ve Yukarı Yorganlı köylerinde dayanılması zor kötü bir koku her tarafa yayılır. mustafa
  YukarıYorganlı köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Yukarı Golegeni [ Kürd golgenî "çürüksu" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km