Yukarı İzvit adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  YukarıÇağlar köy - Ermenek - Karaman
1914, 1928 Kiep, K: Yukarı İzvit
Byz Hie: Bidê/Sbídê
■ Bizanslı coğrafyacı Hieroklês (6. yy) Sbídê adını kullanır. Yer adı yapan s- öneki varsayılmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km