Yerits Akrag adında 1 yerleşim bulundu.
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Ekrek
E1900 AY, K&P: Yerits Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürd lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km