Yeşilova adında 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeşilova köy - Bayındır (Çırpı bucağı) - İzmir
1863, 1968: Çıplak
■ Eski Çıplak köyü Yeşilova yerleşiminin 2 km kadar kuzeyinde, Elifli köyü yakınındadır. SN
■ © 23.02.1863 Tire Kazası'nın Çıplak köyü civarında Tercüman adlı yerde sakin Kıbrîsî Aşireti'nden Himmet'in ... deyar heyran
  Yeşilova köy - Merkez - Balıkesir
1928 K: Batak
  Yeşilova köy - Simav - Kütahya
1928 K: Semer
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yeşilova köy - Gediz - Kütahya
1911 EH: İğdiş
  Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
1928 K: Satırlar
1946 MYK: Yeşilova (idari bölge)
1478, 1928 Tah, K, K: İrle/Irla (idari bölge)
■ 1936’da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi sonra Beylerli (halen Denizli Çardak'a bağlı kasaba) idi. 1967'de Satırlar kasabasına taşındı. SN
  YeşilOva köy - Gölyaka - Düzce
Eski adı: Harziya
  Yeşilova köy - Araç (İğdir bucağı) - Kastamonu
1928 K: Kuzköy
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Yeşilova bld - Merkez (Yeşilova bucağı) - Aksaray
1928 K: Acemhöyük
■ Yavuz Selim saltanatında (1512-1520) Safevi devletinden mülteci gelen `Acemler` tarafından iskan edildiği için Acemhöyük adını aldığı anlatılır. Kasaba merkezindeki devasa höyük, MÖ 2. binyılda önemli bir siyasi merkez olan Puruşanda veya Ullama adlı yer olmalıdır. SN
  Yeşilova köy - Mecitözü - Çorum
1928 K: Bedan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeşilova mah Üçdutyeşilova - Ceyhan - Adana
  Yeşilova köy - Antakya - Hatay
1946e RG: Damalha
■ Damalha merkez olmak üzere Damalha, Telesman ve Turfa mahallelerinin birleştirilmesiyle 13.03.1946'da Yeşilova köyü kuruldu. SN
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: İnekli
Byz Hon: Adatâ [ Süry hadathâ "yeni(kent)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 14. yy başında Arap tarihçi Ebulfidâ el-Hamavi'nin zikrettiği Zarbu'l-hadâth adlı yer olmalıdır. Honigman 86-87'de isme Ermenice bir etimoloji yakıştırması yanlıştır. SN
  Yeşilova köy - Maden - Elazığ
1968 K2: Mezra
1928 K: Xavri Mezrası
■ Köy halkı Mısır kökenli Türkmenlerden oluşmaktadır. metonio
  Yeşilova bld - Merkez - Trabzon
1928 K: Cankariya
1906 Kiep: Zangaria
  Yeşilova mah Sancak - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: Xilbizon [ Kürd xirbizon ]
  Yeşilova köy - Aziziye - Erzurum
E1900 Epr: Sığırzindan [ Tr ]
  Yeşilova köy - Merkez-Yakutiye - Erzurum
E1900 Epr: Gırçınkots [ Erm "kamışlı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 180 Ermeni 36 Türk nüfusu vardı. SN
  Yeşilova bld - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1968 K2: Yağcılar
E1900 HSH, K: Avran [ Kürd awran ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Yeşilova köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Çirük/Çürük [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km