Yaylak adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yaylak köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Yaylak
  Yaylak bld - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
1928 K: Baziki [ Kürd bazikî/bazikan "doğanlar (aş.)" ]
Osm: Bozabad (idari bölge)
■ Eskiden Bozabad/Bozova ve Yaylak adı verilen idari birimin merkez kasabası idi. SN
  Bozova ilçe - Bozova - Urfa
K2000: Hêwag
1928 K: Hüvek
Arab: Tell Huwek
1930-1944: Yaylak (idari bölge)
Osm: Bozâbad (idari bölge)
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Gerek Bozabad/Bozova, gerek Yaylak idari birim adıdır. Daha önce Baziki köyünde (bugünkü Yaylak beldesi) bulunan kaza merkezi 1930'da Hüvek kasabasına taşındı. Burası da bir süre Yaylak adıyla anıldı ise de, karışıklığa yer vermemek için 1944'te Bozova adı benimsendi. SN
  Yaylak köy - Kulp - Diyarbakır
K2000 : Eskar
1928 K: Askar
  Yaylak mz - Şemdinli - Hakkari
K2000: Dêrareş [ Kürd "karakilise" ]
S1840 Ains: Mar İşu [ Süry "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Bu mevkide bulunan Mor Yeşu/Mar İşu manastırı, Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. Türkçe eski kaynaklarda Karakilise adı da görülür. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Yaylak mz - Çukurca - Hakkari
K2000: Mezrê [ Kürd ]


Grafik harita göster     haritada ara : km