Yassıevren adında 1 yerleşim bulundu.
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
1900 Kr: Yassıevren
Y1877 BSt: Mikra Diasorá/Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina (?)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıevren adı Yunanca kaynaklarda Diasorina veya Diasornê şeklinde geçen addan bozmadır. Adın nihai kökeni anlaşılamadı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km