Xıdros adında 1 yerleşim bulundu.
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Xıdıroz [ Kürd xidirhoz? "Hıdır oymağı" ]
1927 EH: Xıdros
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km