Xıdıroz adında 1 yerleşim bulundu.
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Xıdıroz [ Kürd xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km