Til adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Til köy - Derinkuyu - Nevşehir
1928 K: Til
Byz TİB 2.171.: Diokaisária [ Yun "Zeus ve imparator kenti" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akbayır bld - Elbistan - Maraş
1946 MYK: Büyüktil
1928 K: Til [ Ar/Süry tell "höyük, tepe" ]
1563 T: Til Kebir
Sünni Türk yerleşimi
  Korluca köy - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Tilköy
E1900 AY, K: Til [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ 1914'te 108 Ermeni ve 45 Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Oğlaktepe köy - Merkez - Erzincan
1642, 1928 , K: Til
Byz Hon: Tileíos
E390, E482 Pav, MKh: Til [ Erm Թիլ "höyük" ]
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermenilerin önemli bir tapınak merkezi idi. MÖ 2. yy sonunda kral Ardaşes'in burada tanrıça Athena/Nane adına yaptırdığı ünlü tapınağı 4. yy'da Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç yıktırdı. Lusavoriç'in oğlu ve Ermenilerin ikinci ruhani önerdi olan Arisdakes'in mezarı bu köyde idi ve 19. yy'a dek varlığı biliniyordu. SN
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
E1900 AY, Epr: T'il [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dernek köy - Lice - Diyarbakır
K2000: Şêxancîl
1928 K: Til [ Süry/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
Kürd yerleşimi
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
1928 K: Tilcafer
E867, E1914 Asoğ, K&P: Til [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imparatoru seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. ■ 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
  Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 K: Til [ Süry/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
1899 LH 337: Till
As850- LH 341: Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş olup geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri


Grafik harita göster     haritada ara : km