Tibil adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Öncüpınar köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Tibil
  Akarçay köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tibil
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km