Tağar adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeşilöz köy - Ürgüp - Nevşehir
1928 K: Tağar
■ Köy adını Aziz Theodoros'tan almıştır - köyde bu azize ithaf edilmiş bir kilise vardır. Tankut Beygu
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tağar [ Erm "çanak" ]
1530 T: Tağar
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice T'ağar (Թաղար) sözcüğü `topraktan yapılma kavisli kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlı. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km