Subatağı adında 1 yerleşim bulundu.
  Subatağı köy - Karasu - Sakarya
1928 K: Subatağı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Evvela iskân edildiği tahmin edilen Vodinalı muhâcirden sonra çok olmamak şartıyla muhtemelen Türkmen Yörük eklendi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km