Sis adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozan ilçe - Kozan - Adana
1282 Bibi: Sis
E1163, E1902 Mat, Epr: Sis
1869 S-Di: Kozan (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 12.-14. yy'da kent Kilikya'daki Ermeni hükümdarlığının başkenti ve 20. yy başına dek gatoğigosluk makamı idi. ■ Yerleşim adı Cumhuriyet dönemine dek Sis'tir. Kozan idari bölge adı, 17.-19. yy'larda burada hüküm süren Kozanoğulları beyliğinden dolayı 19. yy sonlarında verilmiştir. Kozan sözcüğünün anlamı ve kökeni belirsizdir; Kürtçe olduğu rivayet edilir. SN
■ © 22.03.1703 Rakka tarafına geçmek için ferman alan Ekrad [Kürd] taifesinden silahşör-i padişahi Beşir ve kardeşlerinin eskisi gibi Sis sancağında iskanları hakkında Sis kadısına emirname. © 04.03.1717 Sis Kadısı Ali'nin Anavarza mahallesindeki Ekrad [Kürd] cemaati zehair mühimmatı hakkında arzları. - Deyar Heyran SN
■ Kozan, Sis’in kuzeyinde Kozanlu/Kozanoğlu aşiretinin yerleşerek kurduğu yerleşim yeri. Günümüzde Sis’i de içine almıştır. Kozanoğlu Aşireti/Cemaati, 1526 tarihli Tapu Tahrir Defterinde, Dulkadirli Ulusu’na bağlı “Ağca Koyunlu Taifesi”ne bağlıyken 1530 yılı Tahrir Defterinde “Karamanlı Türkmen Taifesine” bağlı “Kozanlu Cemaati” olarak “Kars” (Kadirli/Osmaniye) bölgesinde ve Maraş Kazasında “Maraş Yörükleri” içinde kaydedilmiştir. Bununla birlikte başka bir parçası, 1526, 1536, 1550, 1570 ve 1584 tarihli defterlerde, Halep Türkmenlerinden Harbendelü Taifesine bağlı olarak "Kozanlu Cemaati" olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Çataloluk bld - Suşehri - Sivas
E1901, 1928 Vic, K: Sis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy civarında 20. yy başlarında aktif olan Surp Arakelots Ermeni Manastırı vardı. SN
  Çengelli mah Cebeli - Torul - Gümüşhane
Eski adı: Sise [ Yun Σίσια ]
  Yolçatı köy - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Sisi [ Kürd sîsê "aktoprak" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km