Saruhan adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Manisa il - Merkez - Manisa
A1330 Batt: Mağnîsiya
Ark Str: Magnêsía [ Yun Μαγνήσια ]
Osm: Saruhan (idari bölge)
■ Helenistik dönemde (MÖ 3.-1. yy) Tesalya’daki Magnêsia’nın veya onun kolonisi olan Söke yakınındaki Menderes Magnêsia’sının ismini aldı. Diğer ikisinden ayırmak için Sipylos Magnesia'sı (Magnesia ad Sipylum) olarak anılır. Tesalya’daki kent eski Yunan ulusunu oluşturan kavimlerden biri olan Magnêtes adını taşır. Osmanlı döneminde Mağnisiya yazımı tercih edilir. ■ Saruhan 13. yy’da burada kurulan Türk beyliğinin adıdır. Vilayet adı 1920’lere dek kullanılmıştır. SN
  Saruhan köy - Merkez - Denizli
1928 K: SahranHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km