Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Sarmaşık adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sarmaşık köy - Eğil - Diyarbakır
1928 K: Basraf
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
  Sarmaşık köy - Hayrat - Trabzon
1946 MYK: Büyük Mesoraş [ Yun mesoráxê "ortadağ" ]
1928 K: Mesoraş Kebir
1553: Mesaraş
  Sarmaşık köy - Korkut - Muş
1928 K: Sospert [ Erm sôspert "çınarkale" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km