Sarıkaya adında 40 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sarıkaya köy - Biga - Çanakkale
1906 Kiep: Bülbülovası
1928 K: Sarıkaya
  Sarıkaya köy - Milas - Muğla
1928 K: Sarıkaya
  Sarıkaya köy - Kiraz - İzmir
1928 K: Sarıkaya
  Sarıkaya köy - Nallıhan - Ankara
1487 Bar: Sarıkaya
  Sarıkaya köy - Kadınhanı (Sülüklü bucağı) - Konya
Kürd (Gawestıya ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. --- © 13.10.1908 Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinin Sarıkaya ibtidai Mektebi Muallimliği'ne Hacı Mehmed Efendi'nin tayin edildiği. © »»» Konya Vilâyeti Yunak Kazası Merkez Nahiyesine bağlı Saray Köyü ile, Sülüklü Nahiyesine bağlı Sarıkaya Köyü bölgesindeki iki nahiye arası sınır, ilişik krokisinde gösterildiği veçhile; Sarıkaya'dan Yüzükbaşı'na giden yolun şarkındaki Hastalar yay­lasının üstünde bulunan sivri tepeden başlıyarak Körbekir ağılı ile Hasta ağılı arasındaki mesafenin tam ortasından geçen ve cenuba mütevecci­hen devam eden ve Abdullah Altınel, Yayla evlerinde nihayetbulan düzhat olarak belirtilmiştir. 7.4.1956 (RsGz:9313 1956) © »»» 30.12.1973 Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Sarıkaya köyünün Kadınhanı ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Sarıkaya köy - Ayrancı (Yeşildere bucağı) - Karaman
1928 K: Feyzurreşad [ Tr "(Sultan) Reşat bereketi" ]
  Sarıkaya köy - Sungurlu - Çorum
1928 K: Sarıkaya
Alevi yerleşimi
  Sarıkaya ilçe - Sarıkaya - Yozgat
1907, 1928 Kiep, K: Terzili
Ark: BasilikaTherma [ Yun "kral hamamı" ]
■ /Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Daha önce (şimdi Boğazlayan'a bağlı) Aşağısarıkaya kasabasında olan Sarıkaya ilçe merkezi daha sonra Terzili köyüne taşındı. Bazen Terzilihamam adı da görülür. SN
■ Helenistandan mübâdil iskân edildi. Takriben 1930'larda Yugoslavya Krallığından getirilen Müslüman iskân edildi. 1951 dalgasında Bulgaristanlılar iskân edildi. Manav
  Sarıkaya x - Çekerek - Yozgat
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Sarıkaya köy - Bafra - Samsun
1925 EH: Sarıkaya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sarıkaya köy - Turhal - Tokat
1928 K: Sarıkaya
  Sarıkaya köy - Merkez-Dulkadiroğlu - Maraş
1955 RG: Homburlu
■ Homburlu Mahallesi iken 12.01.1955'te Sarıkaya adıyla köy oldu. 1563 tarihli tahrir defterinde adı geçen Sarıkaya ile alakası meçhuldür. SN
  Sarıkaya köy - Koyulhisar - Sivas
Y1914 BSt: Çorak [ Tr şorak "tuzlu toprak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Türk ve Rum olmak üzere iki mahalleden oluşan köy eskiden Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı idi. SN
  Sarıkaya köy - Araban - Gaziantep
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Sarıkaya köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hementil
Kürd (İzoli ) yerleşimi
■ Kürdçe ismi Serkan Besnili Haco
  Sarıkaya köy - Tercan - Erzincan
1901 UK: Sarıkaya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sarıkaya köy - Çat - Erzurum
1901, 1928 UK, K: Sarıkaya
Zaza yerleşimi
  Sarıkaya köy - Midyat (Kayapınar bucağı) - Mardin
K2000 Tan: Haldah
1526, 1928 NG, K: Heldeh
Mıhallemi (Habezbeni) yerleşimi
  Sarıkaya x - Yüksekova - Hakkari
K2000: Serişkefti [ Kürd "mağarabaşı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km