Reşadiye adında 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zeytindağ bld - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 K: Reşadiye
1891 S-Ay91: Kilisa
1890, 1906 Kiep: Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Kilise nahiyesinin merkez köyü iken 1913'te Balkan Harbini izleyen ilk yer adı Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
  Güzelyalı mah - Merkez-Konak - İzmir
1913: Reşadiye
Y1900: Mirakti [ Yun myraktê "güzel yalı" ]
  Reşadiye mah Datça - Datça - Muğla
h2004: Elaki [ Tr Alaköy ]
1904 Kiep: Alaköy
■  1913 yılı dolayında Datça ilçe merkezi eski derebeyi konağının bulunduğu bu kasabaya taşınmıştır. SN
  Reşadiye köy - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Köy, Bulgaristan'ın "Şumnu" ve "Razrgrad (Hezergrad)" bölgelerinden gelen macirler tarafından kurulmuştır. Türk
  Reşadiye köy - Çekmeköy - İstanbul
1889-1911: Hamidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Resmi olmayan ilk adı Lazköy. 26 Şubat 1889 tarihli Şura-yı Devlet kararıyla Hamidiye Köyü adı verildi. 30 Aralık 1911 tarihli padişah iradesiyle Reşadiye ismini aldı. 93 Harbi dolayısıyla Lazistan'dan İstanbul'a ilk getirilen muhacirlerce söylenmektedir. Şu anki etnik köken yapılan lüks site ve villalar dolayısıyla değişmiş olabilir. cxaluri
  Güney köy - Merkez - Yalova
1928 K: Reşadiye
  Reşadiye köy - Banaz - Uşak
Eski adı: Hamidiye
■ 93 Harbi neticesinde Ruse ve Silistra civârındaki bir köy veya köylerden gelen muhâcir burada iskân edildi ve Hamidiye ismi verildi. 1905 senesinde 40 hânede 178 nüfuslu olan köyün ismi 1910 senesinde Reşâdiye olarak değiştirildi. Manav
  Reşadiye köy - Sandıklı - Afyon
Pomak yerleşimi
■ 1910 tarihli Pomak yerlesimi. Mısır çorbası ve patatesli ekmeği meshurdur. Manav
  İğdeli köy - Sincanlı - Afyon
1928 K: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
  Reşadiye köy - Akyazı - Sakarya
1928, 1968 K, K2: İrşadiye
Gürcü yerleşimi
  Boğazkent köy - Ilgın - Konya
1928 K: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
Pomak yerleşimi
  Yeniçağa ilçe - Yeniçağa - Bolu
1911: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
■ Eskiden Çağa kasabasına bağlı Mumlupınar mevkii iken 1911'de Reşadiye adıyla iskân edildi. SN
  Böğrüdelik köy - Cihanbeyli - Konya
1907-1934: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
1928 K: Cihanbeyli (idari bölge) [ Tr "aş." ]
Özbek yerleşimi
■ 1907'de Türkiye'ye iltica eden bir grup Özbek için Reşadiye adıyla iskân edilmiş, 1934'te adı Böğrüdelik olarak değiştirilmiştir. 1928'den itibarek kısa bir süre Cihanbeyli kaza merkezi oldu. SN
■ © 10.10.1910 Akşehir kazasının Böğrüdelik mevkiinde iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Reşadiye namıyla isimlendirilmesi. deyar heyran
  Altınlı köy - Merkez - Çankırı
1968e: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
  Erciyes bld - Merkez-Talas (Talas bucağı) - Kayseri
1928 K: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
Y1905 Im05: Stéphana [ Yun "taç? çelenk?" ]
Osm: İstefan
■ Erciyes adı için Erciyes (dağ) maddesine bakınız. İstefan/Reşadiye köyüne 1959'da dağın adı verildi. SN
  Reşatlı köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Reşadiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Reşadiye köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Reşadiye
1914 Kiep: Keferviran
Eski adı: Gâvurören
Alevi yerleşimi
  Reşadiye ilçe - Reşadiye - Tokat
1928 K: İskefsir [ Yun ]
1928 K: Reşadiye (idari bölge) [ Tr "Sultan Reşad yeri" ]
■ Reşadiye kazası 1913'te teşkil edildi. Adını eski İskefsir (şimdiki Bereketli) kasabasından alan İskefsir kazası buraya taşındı. Merkez kasabanın adı 1940'lara dek İskefsir olarak geçer. 1939 depreminde tamamen yıkıldıktan sonra yeni yerde tekrar kuruldu. SN
  Reşadiye köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 K: Reşadiye
Kürd yerleşimi
  Reşadiye mah Rize - Merkez - Rize
1913y Tezk: Reşadiye
1876 S-Tr: Roşi [ Yun ]
  Reşadiye mah - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 K: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
■ 1895’te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra yakındaki Reşadiye mevkiinde yeni nahiye örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan'a bağlandı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km