Paralı adında 1 yerleşim bulundu.
  Paralı köy - Karasu - Sakarya
1928 K: Paralı [ Kirazlı madenlerinde çalışmak üzere Gümüşhane yöresinden gel ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km