Nefs-i Göl adında 1 yerleşim bulundu.
  Gölpazarı ilçe - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Nefs-i Göl
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Göl kazasının merkez kasabası idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km