Modanlı adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Saatli köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
Eski adı: Modanlı [ Kürd "aş." ]
Türkmen yerleşimi
■ 20 yy. başında "Ankara sancağındaki Modanlı Aşireti'ne tabi Saatlı karyesi" .... deyar heyran
■ Kürt Modanlı aşireti yaşamaktadır. Qazi
  Katrancı köy - Haymana - Ankara
Eski adı: Modanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Têrikî/Modanlı) yerleşimi
■ Modanlı aşireti Kürt değil Türkmendir. Köyde Teriki aşiretinden herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, köy Modanlı Türkmenleri tarafından kurulup önce Gölbaşı ilçesi Akörençarşak köyünden Türkmen göçü, sonra Erzurum ili Karayazı ilçesinden Kürt göçü almıştır. metonio
■ Kürd aşiret isimlerinin sonundaki -an eki tipik olup Aryan dillerinde -lar veya -ler manâsına gelmekte olup Ne modun ne de modanın türki olmadığı bâriz ortadadır. Lütfen katkılara mecbur kalmadıkça lüzumsuz yere ve ispatsız itiraz etmeyin iyi çalışmalar! Manav
  Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1928 K: Modanlı [ Kürd/Tr modan "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km