Meninas adında 1 yerleşim bulundu.
  Soğuksu köy - Manyas - Balıkesir
1928 K: AtikManyas [ Tr "eski Manyas" ]
1906 Kiep: EskiManyas
Byz: Meninas (göl)
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ İlçeye adını veren asıl Manyas burasıdır. 1890'da nahiye merkezi şimdiki yeri olan Tatar köyüne taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km