Mehmedbeğ veled-i Mahmudbeğlü adında 1 yerleşim bulundu.


Grafik harita göster     haritada ara : km