Mandıra adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1946 MYK: Mandıra [ Tr/Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Küçük Mandıra denirdi. 93 Harbi neticesinde Lofça (Loveč) Pomaklari gelmiş. Manav
  Muradiye köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911 EH: Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur. Türk
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
  Mandıra köy - Sındırgı - Balıkesir
1928 K: Mandıra
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  AbbasHalimPaşa köy - Çifteler - Eskişehir
1914y, 1928: Abbaspaşa
1914e: Mandıra
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Mısır hıdiv ailesinden Abbas Halim Paşa tarafından Balkan Harbi muhacirlerini iskân etmek amacıyla 1913'te kurulmuştur. SN
  Çayırpınar köy - Çay - Afyon
1928 K: Mandıra [ Tr/Yun ]
  DeğirmenKaya köy - Seben - Bolu
1928 K: Mandır
  Karaömerli köy - Haymana - Ankara
1928 K: Mandıra [ Tr/Yun ]
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
■ © 08.11.1862 Haymana Kazası'nda Mandıra isimli yerde meskun muhacirlerden Yedişuğul Kabilesi'ne mensup olup uygun olmayan hal ve hareketlerde bulunan Mehmed Bey hakkında... © »»» 19.08.1930 Hükümete hakaret eden Ankara'nın Haymana kazasının Mandıra köyünden Recep oğlu Bekir ve 23 arkadaşı hakkında... deyar heyran
  Ağılbaşı köy - Kulu - Konya
1956 RG: Mandıra [ Tr/Yun ]
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km