Maçevit/Maçivet adında 1 yerleşim bulundu.
  Yamçılı köy - Hanak (Damal bucağı) - Ardahan
1960e DİE: Macıvat
R1889 1928 RAl, K: Maçevit/Maçivet
■ 20. yy başında Türk/Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km