Lic adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yolüstü köy - Merzifon - Amasya
1928 K: Görköy [ Tr göl? ]
E1902 Epr II.99: Lic [ Erm "göl" ]
■ Eprigyan'a göre 19. yy başında 200 haneli zengin bir Ermeni köyü iken dağılmıştır. 19. yy sonunda 20 hane Ermeni ve 40 hane Türk nüfusu vardır. Türkçe adı muhtemelen `göl` sözcüğünden bozulmuştur. SN
  İliç ilçe - İliç - Erzincan
1928 K: Liç
1912 Kiep: İliç
E1900 AY, Epr: Lick' [ Erm "göller" ]
1643 Ç&K: Lic [ Erm "göl" ]
1530 T-Kar: Puşadi (idari bölge) [ Erm p'şadi "iğdeli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kasabanın önünde halen koruluk ve tarlalık olan alanda eskiden göller olduğu anlatılır. ■ /L/ sesiyle başlayan sözcüklere önses eklenmesi Ermenice taşra ağızlarında standart, bazı Türkçe ağızlarda da yaygındır. Kasabanın adı yakın döneme kadar Ilıç olarak telaffuz edilirdi. SN
  Cevizlik köy - Kemah (Doğanbeyli bucağı) - Erzincan
1928 K: Liç [ Erm lic "göl" ]
1530 T-An: Liçek [ Erm lcag "gölcük" ]
  Sazlı köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Lic
E1900 Epr: Lic [ Erm lic "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1869 S-Di: Lice
Süry: Laggâ/Lagô [ Süry lagâ/laggâ "çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km