Kyzistra? adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kaleköy köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Zengibar Kalesi [ Tr/Fars sengbâr "taşlık" ]
Ark Pt, TİB 2.219: Kyzistra?
■ Ptolemaios'ta ve çeşitli Bizans ve Arap kaynaklarında zikredilen ünlü Kyzistra kalesini Fr. Hild ve ona istinaden TİB ve Barrington Yeşilhisar/Kaleköy'deki Zengibar Kalesi ile eşitlemiştir. Tahminimce bu görüş yanlıştır. Urfalı Mateos Vekâyinamesinde Tarsus ile Zamantı/Pınarhisar arasında olduğu belirtilen Kyzistra kalesi Tomarza/Köstere yöresinde olmalıdır. ■ Türkiye'nin çeşitli yerlerinde halk tarafından Zengibar/Sengbar adı verilen birçok kale bulunur. Darende ve Afyonkarahisar kalelerinin adı da aynıdır. SN
  Tomarza ilçe - Tomarza - Kayseri
E1902 Epr II.43: Tomarza
E1629 Bal 51: Dumarza
E1163 Mat: Gizistara (başka yer)
Ark Pt: Kyzistra? (başka yer)
1530, 1928 T-Ka, K, K: Köstere/Göstere (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İdari bölge adı Osmanlı kayıtlarında daima Köstere veya Göstere olup, Tomarza merkez kasabanın adıdır. ■ Yaygın akademik düşüncenin aksine, Bizans, Arap ve Ermeni kaynaklarında zikredilen Kyzistra kentinin Yeşilhisar'a bağlı Zengibar Kalesi değil bu yörede olması gerekir. Urfalı Mateos vekâyinamesine nazaran, son Kars kralı Gagik Pakraduni'nin 1079 yılında Tarsus'tan Zamantı'ya seyahat ederken öldürüldüğü yer olan Gizistara Kalesi Tomarza'ya daha uygundur. Köstere veya Göstere adı Kyzistra'nın Türkçe eşdeğeridir. ■ Tomarza kasabasında 19. yy sonunda yaklaşık 980 hane nüfusun 38'i Türk ve `çok azı` Rum, bakiyesi Ermeni idi. Aziz Boğos ve Bedros adına kilisesi ve kasabanın doğu kenarında görkemli Surp Asdvadzadzin (Meryemana) manastırı vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km