Kulu adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kula köy - Kofçaz - Kırklareli
1909 UK: Kula
  Kula ilçe - Kula - Manisa
1665: Kula
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
  Kulu köy - Nallıhan - Ankara
1928 K: Kulu
  Kulu ilçe - Kulu - Konya
1807: Kulu
■ 18. yy'da bölgeye hakim olan Kulubey oğulları hanedanı aından. SN
■ © 25.05.1702 Ankara'da Çukurcak kazasına tabi Ahi Çomak Evkafı'nın mütevellileri olan Mustafa Dede, Kulu Dede ile Şaban umur-ı vakfı hüsn-i idare eylediklerinden, cihetin bunlara tevcihi hakkında Kadı Mehmed tarafından yazılan arz. © »»» 27.04.1816 Hadişözü kazasına tabi Kulu ve Kozanlı karyelerinde sakin Kulubeyoğlu voyvoda Seyyid Hüseyin Ağa... deyar heyran
■ İlçenin yerli halkının büyük bir kısmı Kürd ve Türk'tür. İlçeye daha sonraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Kürt aşiretler (Rişvan aşireti, Şeyhbizinli Aşireti vs.) yerleştirildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya göç eden Nogay Türklerinin büyük bir kısmı ilçeye ve çevresine yerleştirildiler. Kozmopolit bir yapıya sahiptir. İlçe halkı Yörükler, Kürtler, Nogaylar, Türkmenlerden oluşur. Türk
  Kula köy - Sungurlu - Çorum
1928 K: Kula
  Kula köy - Çiftlik - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Kulu
  Erentepe köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Kule
  Kula köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Kula
■ Köyün çoğunlu Celali aşireti olup, bir kaç hane de Redkan aşiretidir. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km