Kethüda Cudkanlı adında 1 yerleşim bulundu.
  Günyüzü bld - Cihanbeyli - Konya
1928 K: Kethüda Cudkanlı [ Kürd cudikan "aş." ]
Kürd (Cudikan) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km