Kemah adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ormancık köy - Akkuş - Ordu
1928 K: Kemah
  Kemah ilçe - Kemah - Erzincan
E390, E482 Pav, MKh: Gamax
E100- Hew h19: Ani/Gamax [ Erm ]
H1200-: Gamaxa/Gumaxa
■ MÖ 100 dolayında hüküm süren kral Ardaşes zamanında tanrı ve tanrıça heykelleriyle donatıldığı, onun oğlu II. Dikran'ın da Yunan heykeltraşlarına tanrıça Anahit heykelini sipariş ederek bu kentteki tapınağa yerleştirdiği anlatılır. 4. yy'da Aziz Krikor Lusavoriç burada bulunan Hormizd tapınağını yıktırdı. 3. ve 4. yüzyıllarda Arşaguni hanedanından olan kralların çoğu bu kentte gömülü idi. En erken kaynaklarda Ani ve Gamax/Kamax adları bir arada kullanılır. SN
■ © 09.10.1849 Kemah kazasında meskun Şadili Aşireti ile Şiran kazası ahalisi ... deyar heyran
  Dörtağaç köy - Merkez - Bitlis
1928 K: Kemah
E1902 Epr: Gamax [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Kemah
E1918 Beg: Gamax
Azeri yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km