Keşan adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1772: Keşan
Byz: Kissós [ Luw ]
■ Kissós adı Yunancaya muhtemelen eski bir dilden, belki Thrak dilinden alıntıdır. Türkçe isim bunun akkuzatif Kissón biçiminden türemiştir. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
  Günbeli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
Eski adı: Keşan [ Kürd kaşan "yokuşlar" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km